11. 9. 2011

Kontrolní výbor překáží koalici na radnici

Zdeněk Špiřík

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města (dále KV) při plánovaných kontrolách v prvním pololetí narazil na řadu závažných nedostatků v práci koaličních představitelů města (vrátíme se k některým z nich v samostatných příspěvcích). Za samostatné pojednání stojí reakce starostky města, protože určuje tón přístupu celého voleného vedení města ke kontrolám KV.
Jedna z kontrol - Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - se přímo týkala vrcholového voleného vedení města. Zápis z kontroly starostka města převzala 6.června 2011.

Na zasedání zastupitelstva v 16.června radní, prostřednictvím svých koaličních zastupitelů, prosadili stažení tohoto bodu z programu se zdůvodněním, že součástí zápisu z kontroly není stanovisko kontrolovaného! Nevěříte, že něco takového je možné? Tak to zopakuji pro jistotu jinými slovy. Paní starostka a celá koalice se zlobila, že KV ke své zprávě nepředložil stanovisko starostky, které ovšem dotyčná Kontrolnímu výboru nedala…a zprávou KV se s tímto odůvodněním odmítli zabývat.

Trochu odbočím, abych čtenářům připomněl, že Zákon o obcích dává kontrolovaným možnost ke zprávě o výsledcích kontroly přiložit jejich stanovisko, ale neukládá jim to. A KV v tom případě samozřejmě nemá právo stanovisko kontrolovaného vymáhat.
Kdyby ing.Ondriášová řekla, že to nestihla, tak by se vlastně nic nestalo a nebyl by důvod se na sebe vzájemně mračit. Snad jen s poznámkou, že pokud by nebyly při kontrole zjištěny závažné problémy, nebyl by ani problém stanovisko kontrolovaného zpracovat.
Paní starostka zvolila nestandadní postup a - ostatně jako už několikrát - prokázala neznalost základních právních předpisů pro samosprávu a nevadilo jí prosazovat usnesení, kterým ZM Kontrolnímu výboru uložilo projednat opakovaně, za její účasti, závěry z kontroly.

Tím to ale neskončilo. Ani na mimořádném zasedání KV, svolaném o měsíc později (20.července) za tímto účelem, své písemné stanovisko ing.Ondriášová nepředložila. Po čtvrhodině ústního projednávání neuchopitelného, pružně se měnícího stanoviska paní starostky se KV rozhodl jednání ukončit a uložit pevný termín, do kdy má ing.Ondriášová stanovisko předložit. Na další mimořádně svolané zasedání KV však starostka nepřišla a diskuze, o kterou dotyčná stála natolik, že muselo být o 3 měsíce odloženo projednání v zastupitelstvu, se nekonala.

Nezbývá než si povzdechnout – jak by to bylo krásné, kdyby zmiňovaní volení představitelé, místo averze ke všemu, s čím KV přijde, navodili atmosféru vzájemné spolupráce při hledání možností zlepšování fungování radnice ve prospěch občanů tohoto města.
Několikrát v průběhu našich letošních kontrol, při různých příležitostech – i na veřejném zasedání ZM - jsme deklarovali připravenost k takové spolupráci. Marně.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Máte pravdu. Rád čtu vaše Listy. Je to velmi dobrý zdroj informací. A pravdivý.
Vedení Radnice by mělo vaše příspěvky využívat. Jsou podnětné.
Josef B.