21. 2. 2011

Věci veřejné v Hranicích řeší havárii zaklenutého potoka

  
Havárie vznikla 24.-25 - června 2009 při extrémních přívalových srážkách, kdy spadlo během dvou hodin 85 – 95 mm srážkového úhrnu. Při extrémním průtoku povrchových vod došlo k zahlcení zaklenutého potoka a zatopení ulice Partyzánské včetně přilehlé zástavby.
Příčinou havárie byly potrubí chráničky plynovodu a kabelu, které procházejí napříč profilem zaklenutého potoku. Při přívalovém průtoku dochází k zachycení naplavenin na obě potrubí, snížení kapacity profilu a způsobuje značné škody při zatopení ulice Partyzánské.
Město tento stav řešilo objednáním studie a projektové dokumentace za více jak 400 tis. Kč na přeložku potoku za cca 3,5 mil. Kč. 
Jako zastupitel opozičních Věci veřejných jsem na nesmyslnost  tohoto počínání upozorňoval již na třech zasedání zastupitelstva a požadoval zastavení projektových prací a okamžité nařízení přeložek chrániček u jejich správců. Bohužel marně. Ani na čtvrtečním  zasedání 17.2.2011 zastupitelstvo opět díky koalici nepřijalo žádné usnesení. Zima se chýlí ke konci a nebezpečí záplav začíná být opět aktuální.
Na další projednávání s koaličními zastupiteli jsem již rezignoval. Nelze nečinně čekat na další povodeň a utrácet peníze daňových poplatníků za zbytečné projekty.
 Co není schopna zajistit koalice, zařídí Věci veřejné.
V neděli večer jsem proto osobně sepsal žádost na nařízení provedení přeložek v souladu se stavebním zákonem a odeslal ji na stavební úřad.
Věřím, že nyní již stavební úřad rychle sjedná nápravu a k dalším záplavám v ulici Partyzánské již nedojde.
Doufám, že město rovněž zastaví projektové práce a zamezí dalšímu zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky z rozpočtu města.
Podrobnosti o havárii jsou k dispozici ZDE
Zatrubněný potok se zachycenými splaveninami na chráničkách po povodni


Stejné místo po vyčištění
 

Místo havárie v ulici PartyzánskéJde to lépe
ing Karel Hübl, zastupitel Věci veřejných v Hranicích

Žádné komentáře: