2. 2. 2011

Kdy bude dokončen chodník v Alešově ulici

Antonín Honysz

Chodník v Alešově ulici končí u autobusové zastávky a pár metrů od zastávky směrem k podjezdu není již několik let dokončeno. Je to jako v Kocourkově - vedení města nakupuje za stovky tisíc korun nové autobusové zastávky, ale lidé se k zastávce v tomto případě dostanou jen blátem a loužemi.
Vedoucí odboru dopravy mi k tomu sdělil: „Dobudování chodníku na Alešově ulici mezi autobusovou zastávkou a chodníkem pod viaduktem nebylo dosud schváleno při návrzích rozpočtu, proto neprobíhá ani projektová příprava pro územní a stavební řízení.“
"Chodník" na Potštátské ul."
Dlužno dodat, že v žádném návrhu rozpočtu, který v posledních letech rada města zastupitelstvu předložila, jsem zmínku o těchto pár metrech chodníku nenalezl. Je tedy „žábou na prameni“ staronová rada města? Nebo šetří peníze na další soukromý projekt?
Připadá mi to podobný problém, kdy chodník na celé Poštatské ulici budují vesměs stejní lidé ve vedení města nejméně patnáct let a dodnes jsou to jen sliby a nic uděláno.

Žádné komentáře: