6. 6. 2014

Výsledek ankety v Ekoltesu, červen 2013

V předchozím příspěvku jsme zmínili tu část vystoupení pana Kudláčka na posledním zasedání zastupitelstva města, ve které upozorňuje na výsledek anonymní ankety uspořádané mezi zaměstnanci Ekoltesu. 
Místostarostka města, paní Tvrdoňová zastupitelům v diskuzi vysvětlila, že anketa byla zorganizována z jejího popudu, protože i na ni se pracovníci Ekoltesu obraceli. Na rozdíl od členů a orgánů tvořících vedení Ekoltesu, které o těchto signálech z Ekoltesu informovala, se obrátila na předsedu představenstva Ekoltesu a dohodla s ním zorganizování anonymní ankety, aby se zjistilo, jaké problémy pracovníci Ekoltesu mají. Anonymní anketa podle dohody proběhla, výsledky byly shrnuty, ale následně bylo paní Tvrdoňové sděleno, že se získanými výsledky vedení Ekoltesu nebude zabývat. 
Anketa přitom poukazovala na některé závažné věci, což mohou naši čtenáři posoudit nyní sami, protože paní Tvrdoňová po posledním zasedání zastupitelstva a diskuzi, která k této otázce proběhla, předala výsledek ankety, který utřídila do několika tématických okruhů, všem zastupitelům. 
Zde je její shrnutí podnětů z ankety:

Vedoucí provozu Bc. Michálek Zdeněk
Opakovaně se objevuje kritika na chování k podřízeným – arogantní, nepříjemný v chování, přehlíží nedostatky (zvl. špatný a neutěšený stav techniky, strojů), s jeho vědomím se neopravují, špatná organizace práce, zdarma zajišťuje pro známé odvoz odpadu na skládku, sklony k pomstychtivosti, povýšené chování, nadřazenost. Upozornění na rodinné vazby s ředitelem společnosti. Případ Ing. Kůrovec (háže klacky pod nohy, doplatil na to Ing.K.). Zastřešuje činnost dílny (nekalé praktiky), vše schvaluje –také je opakovaná kritika na práci autodílny, kde má podporovat špatnou situaci, je nekompetentní, zneužívá služební auto k rozvozu dětí do školy, vysedávání při kávě v dílně. Nespolupracuje se zaměstnanci, kteří mají zkušenosti. Přehazuje řidiče – úmyslně, ze stroje na stoj, což neprospívá strojům ani dané práci. Chová se sprostě k podřízeným i vedoucím pracovníkům. Práci nerozumí a ani ji nikdy nedělal. Pan M. se nechová k lidem jako správný vedoucí, je arogantní a umí jen nařizovat a ne se domlouvat. Podle toho taky vypadá stav a kvalita pracovníků. Je to člověk, který poslouchá za dveřmi, není mu zatěžko prohledávat osobní věci lidí za jejich nepřítomnosti. Slibuje, danou věc nesplní, lže do očí. Zastupitelům lže o vykonané práci.

Vedení společnosti, ředitel
Nice neřeší, neřídí jen přežívá, připomínky řeší nabídnutím výpovědi, je třeba nové vedení firmy, firma se má rozvíjet ne stagnovat.

Ved. pracovníci obecně
Nekompetentnost, absence kontroly vedoucích pracovníků, přístup vedoucích pracovníků k podřízeným, špatná organizace práce, přidělování práce chaotické a nepřehledné, požadována větší zodpovědnost k plnění svých povinností.
Vedoucí mechanik, neposílá stroje na opravu k autorizovaným opravnám nebo alespoň, aby je funkčně – bezpečně opravil, svým IT opravářským přístupem zněkolikanásobí cenu oprav s požehnáním vedoucího. Každý vedoucí by si měl udržet autoritu a respekt, ale ne ponižováním, arogancí a při každé příležitosti z pozice síly jen vyhrožováním výpovědí (přitom každý den ráno vozit své děti služebním autem v pracovní době do školy, vysedávat na kávičkách,.atd.) s absolutním požehnáním „z vrchu“.
Změnit přístup k podřízeným.

Finanční ohodnocení
Zvýšení mezd zvl. u nevedoucích pracovníků, benefity pro zaměstnance, příspěvek na dovolenou, ohodnocení podle kvality práce (dobrá práce lépe ohodnocena), ohodnocení přesčasových hodin. Nespokojenost s finanční motivací.

Technika
Špatný stav bez STK, stav dopravních prostředků katastrofický, není servis, Karát – špatná spolupráce s firmou, která Karát zaváděla, nepřináší úsporu času, některé oblasti nefungují;
kritika na pana Tůmu  (vedoucí mechanik?) – anarchie dvorního mechanika - ,“dělá si co chce“, nefunkčnost strojů, bez oprav, „bez komentáře“, zaměstnán i syn, povolena soukromá činnost v oboru p. Tůmovi, ve kterém pracuje (je to poznat na jeho pracovní morálce, práci často opouští, hlavně když je ho třeba), sedí jen u PC.
Pro kompostárnu je určen traktor, štěpkovač, nakladač, překopávač a kompaktor – součást dotací. Z 5 –ti jmenovaných je pravda jen 1. Ostatní jsou používány všude jinde nebo nevyužité leží a reziví, z důvodů neschopnosti hlavního mechanika.

Autodílna
Viz „Technika“, zaměstnáni 2 soukromí mechanici   Fasují se součástky na auta, které jsou už odepsané, kde se upotřebí – ví jen někdo- kdo je potřebuje. Auta jezdí bez platné STK, která se odkládá, až je prošlá a řidiči musí vyjet, při neuposlechnutí je jim naznačováno něco o výpovědi.

Externí firma, p. Danis
Zajistit tyto služby vlastními zaměstnanci, zrušit.

Jiné
Kontrolují se tašky, protože se prý ve firmě krade, ale mechanici mají přístup ke všemu, i když tam nikdo ze zaměstnanců není, do firmy jezdí autem.
Kdo škodí firmě: ředitel, Michálek, Hlavinka, Danis
Parkoviště v Teplicích bylo dlouho bez poplatků. Kterýkoli zaměstnanec by za takové prodlení a pracovní přístup měl napsanou výpověď. Osoba za to zodpovědná je bez výčitek svědomí a s naprosto suverénním klidem a navíc bez postihu.

Skládka Jelení vrch
Skládka je skoro na 100% naplněná a přitom podle odborníků je její uzávěrka plánovaná na mnohem pozdější dobu. Asi by hodně nesouhlasilo číslo navazeného odpadu, který je zaevidovaný a skutečného množství odpadu, který na skládku vyvezený a zahrnutý. Mělo by to zajímat i majitele pozemku, který dostává za nějaké množství odpadu určitou částku, o jak obrovské množství peněz přišel a v které kapse skončily.

Město
Podivná slepota města k něčemu, co dřív dobře šlo, po určitých změnách vede k nesmyslnému systému a vedení práce a úpadku firmy vůbec. Seče se všude jinde, jen ne tam kde je to prvotní. Kšefty by měly přijít až pak. Není důkazů, nikdo nekontroluje, peníze ze sečení jiným jdou do soukromých kapes.
Obrat město o peníze napsáním různých služeb na něj je pro někoho samozřejmostí, ale snaha vydělat zůstává nulová.

Odborová organizace
Byla upozorněna na nefunkčnost strojů. Nebyla bohužel žádná reakce.

A na závěr z ankety citujeme:
„Takových a podobných věcí se v Ekoltesu děje spoustu a je s podivem, že bez absolutního povšimnutí a postihu.“

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Výsledek ankety v Ekoltesu, červen 2013
Ledovec začíná padat.
Toto je tak třetina.

Anonymní řekl(a)...

Měl jsem strach z Vinklerovy rodinky a ankety jsem se nezúčastnil. Ale potvrzuji, že ještě v první polovině dubna nebyla na většině sekaček provedena zimní údržba. Jen dvě byly provozuschopné.

Anonymní řekl(a)...

Tak Hlavinka s anonymní anketou souhlasil, ale s výsledky se vedení Ekoltesu odmítlo zabývat? Jak to nazvat? Šaškárna je slabé slovo, ale správné označení by mi tady nezveřejnili. Příklad, co z některých lidí politika udělá.

Anonymní řekl(a)...

Všechny procesy jsou důsledně zhlavinkovány...

Anonymní řekl(a)...

neskutečné

Anonymní řekl(a)...

Tak mě napadá, za co jsou placeni pánové Hlavinka, Úlehla a další z představenstva a dozorčí rady, když dovolí takový neskutečný bord..?
Asi proto, že mají prospěch z tohoto stavu ve firmě taky....

Anonymní řekl(a)...

Nic jiného se nedalo čekat, když dáte moc a vedení firmy do rukou dvou neschopným lidem a k tomu ještě rodinným příslušníkům...
To jací odborníci a manažeři jsou ti dva věděla půlka Hranic, jen brusič Pepa a jeho blízcí byli přesvědčeni o opaku. Docela by mě zajímalo, jak se firmě dařilo pod jejich vedením za posledních pět, sedm let,co mají vedení pevně v rukou :-). Ono se stačí podívat na poslední daňovky na justici, ale i tam věřím že budou výsledovky zkresleny.... za rok, dva vyjde vše najevo, ale to už bude vše jinak.


Anonymní řekl(a)...

Bohužel musím potvrdit skutečnost se skládkou, to co se nikde nestane, aby se do tělesa skládky vozila ve velkém zemina, stavební suť místo komunálního odpadu se stávalo na skládce Ekoltesu samozřejmostí.
Pro vysvětlení, každá skládka je budována pro uložení komunálního odpadu na desítky let dopředu a je jen na provozovateli skládky, jaký odpad bude ukládat a kolik odpadu dokáže uložit do tělesa skládky. Podle toho se bude odvíjet i ziskovost skládky a její návratnost.
Soukromý majitel by v žádném případě neukládal zeminu a suť v tak velkém objemu jako to dělal pan Michálek.
Když jsem ho na to osobně upozorňoval, tvrdil mi, že je to v pořádku... :-) Jen mi tím potvrdil to, jaký je ODBORNÍK...
Nezbývá nám nic jiného, než šetřit na novou skládku a věřit, že ji nebude šéfovat Michálek s Vinklerem...

Anonymní řekl(a)...

A tuto pakáž si platíme z naších daní (Vinklera cca 15 let Danisovu Sterenu 10 let a takový Michálky,Tůmy,členy dozorčích orgánů ..no hrůza a děs)ale ona to ta pol. koalice stejně uhraje zase nějak pro sebe.Z čeho by ti chudáci byli živí pokud jim seberete funkce (dej blbci funkci,úřad....a jak to dopadne?)

Anonymní řekl(a)...

Ekoltes je spíše znehybován a zprůchován!

Anonymní řekl(a)...

Zajímalo by mne jaké parametry sleduje dozorčí rada Ekoltesu .Podle všeho, co vidím okolo sebe se chovají jak "Latrienen Beobachters", zástupkyni Ekoltesu z toho vyjímá, ta musí živit rodinu, proto mlčí.

Anonymní řekl(a)...

Mgr. Tvrdoňová měla už v červnu 2013 podat trestní oznámení na vedení společnosti a dozorčí orgány Ekoltesu a s výsledkem vyšetřování pak seznámit veřejnost. Město Hranice je 100% vlastník Ekoltesu a Městu stačí, když pan Hlavinka prohlásí, že se výsledky ankety nebudou zabývat? Pak se nabízí otázka: proč výsledky ankety pana Hlavinku a spol nezajímají? Nějak mi uniká důvod proč se vlastně anketa dělala.

Anonymní řekl(a)...

Tak pánové Vinklere a Michálku není nejvyšší čas to zabalit a odejít?
Pro takové darmožrouty a takovou pakáž zlodějskou už nemáme místo v Ekoltesu!!!!
Ale váš kámoš Danis pro vás místečko určitě má ve své velké firmě Sterena, třeba nějakou metlu a lopatu volnou pro vás bude mít, protože nic jiného neumíte!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

tak teď nevím jestli jsem nevyhrál díky tomu, že si mne nevybrali