22. 6. 2014

Nebojme se hájit svá práva a společný majetek.

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic v květnu tohoto roku jsem navrhl odvolání předsedy představenstva akciové společnosti EKOLTES pana Hlavinky a předsedy dozorčí rady pana Úlehly. Důvodů je několik.

Na podzim loňského roku byla provedena anketa mezi zaměstnanci společnosti EKOLTES. Výsledky zpracovala současná místostarostka města paní Pavla Tvrdoňová a předložila je Radě města Hranic. Cituji z tohoto materiálu: 
„Vedení společnosti nic neřeší, neřídí, jen přežívá, připomínky řeší nabídnutím výpovědi. Je třeba nové vedení firmy, firma se má rozvíjet ne stagnovat.“
Bohužel reakce žádná. Nebo snad jedna, zaměstnanci do toho nemají co mluvit a dle nás se jich vyjádřilo málo, sdělilo vedení Ekoltesu na jednání zastupitelstva.

Začátkem roku 2014 byla společností Ekoltes vyhlášena veřejná soutěž na pomocné práce v oblasti služeb ve výši 3 mil. Kč.  Poukázali jsme na možnost zneužití a rodinné vazby ředitele Ekoltesu. Opět bez odezvy.

V období měsíce dubna a května bylo nařízeno Kontrolním výborem prověření hospodaření plaveckého bazénu. Tato hospodářská jednotka je dlouhodobě v účetní ztrátě. Město tento provoz dotuje. Kontrolní zpráva však poukázala na účetní operace, které tento výsledek zkreslují částkou 2,5 mil. Kč.  (Rozúčtované náklady ředitelství.) Pan Hlavinka se nyní nezabývá nápravou věcí. Zabývá se tím, jak znevěrohodnit osoby, které na tyto stavy poukazují. Nazývá se to politické nástroje. Já věřím na morálku.

V soukromé firmě je to snadné. Pokud nemá kvalitní program, nemá odbyt, ukončí svoji činnost. Správu našeho majetku má provádět Zastupitelstvo města Hranic. Neprovádí. Skutečnou pravomoc má lobby, které říkáme koalice. Dvanáct lidí, kteří zvolí starostu, rozdělí si placené funkce a po dobu čtyř let jsou nedotknutelní.

Jediným zákonným nástrojem je možnost občanů našeho města vystupovat na jednáních zastupitelstva, v diskusi. Druhou možností je změna ve volbách.
Tradiční strany se již naučily v těchto podmínkách slušně prosperovat. Jak je vidět z krátkého nástinu, o práci jim moc nejde. Je třeba se chodit ukazovat. Předávat ceny, navštěvovat veřejná vystoupení, zajišťovat sponzoring z veřejných prostředků a planými projevy opět získat dvanáct lidí pro dohodu v zastupitelstvu na další období.

Do konce září letošního roku se nic nezmění. Současná koalice ODS a ČSSD bude jednotně zvedat ruku při hlasování. Ekoltes funguje bez chyb, jak ukázal odborný audit v hodnotě statisíců. Veřejná zakázka je sice vyhlášena pro předem vybranou firmu, jak potvrdil do zvukového záznamu pan Úlehla, jinak bez závad. Zaměstnanci ať mlčí a Kontrolní výbor je jen poradním a informačním orgánem.

Pokud hnutí ANO dostane v Hranicích důvěru občanů, změníme tento stav věcí. Již dnes je třeba jasně říci, že otevřeme informace. Město opět bude řídit zastupitelstvo a na odborné úseky vyšleme odborně kvalifikované osoby. Každá osoba zastupitelstva má svůj mandát občanů, tedy právo se vyjadřovat a být vyslyšena. Pokud něco nefunguje, je zneužíváno nebo není v souladu s potřebou města, je třeba to řešit bez ohledu na nějaké koalice.

Jiří Kudláček
Předseda hnutí ANO bude líp Hranice
Člen kontrolního výboru města Hranic
Jednatel společnosti MBC Futurum expert s.r.o Hranice 

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Nebojme se hájit svá práva.
Po přečtení hranických listů začíná být jasno proč se zvyšují poplatky za odpad.
Za vší stojí lajdackost hranických zastupitelů potažmo odpovědných úřeníků a dozorčí rady Ekoltesu a.s.
Protože se navezlo X tun odpadu do skladky který tam nepatří vzniká obrovský nárust odpadu.
Nemá právnické vzdělání takže nevím zdaliby nešlo zažalovat město o navrácení poloviny poplatku za odpad.
Při počtu obyvatel města Hranic se jedná přibližně o pět milionu korun.

Anonymní řekl(a)...

Hlavně zase nezapomeňte volit ČSSD, ODS a TOP 09....!!! A pak nadávejte, že se z toho můžete po.ělat!

Anonymní řekl(a)...

Karel Hübl prý předložil v radě návrh na likvidaci odpadu. Spalovenská lobby mu však návrh smetla ze stolu. A to firma, která pro Karel Hübla zpracovala materiál, prý nechtěla po městě ani korunu, jen možnost postavit svou technologii na skládce komunálního odpadu. A kdyby lidi věděli, co se spaluje v místní cementárně, tak by vedení vynesli v zubech.

Anonymní řekl(a)...


„Nejzdravější a nejspokojenější jsou lidé ve skandinávských zemích,“ cituje MUDr. Hnízdil. „Pro ně je nejdůležitější vymahatelnost práva, důvěra ve státní správu a dobré mezilidské vztahy. Ne ekonomika a růst HDP, ale úplně jiné, nemateriální kvality. Přesně to, co tady chybí.“ Jan Hnízdil tvrdí, že spousta jeho pacientů stůně z nemocné společnosti. „Nemohou v ní žít zdraví lidé,“

„Proto jsem se začal zajímat o chování našich politiků. Dlouho jsem mu nerozuměl. Nenacházel jsem v něm slušnost, zodpovědnost ani zdravý rozum. Vysvětlení mi poskytla medicína. Ti lidé trpí osobnostní poruchou. Mají zmrzačený charakter. Vytvářejí nesnesitelné podmínky k životu. Proto stůněme. Co s tím? Jediný způsob komunikace s psychopatem je nulová komunikace. Měli bychom je rázně odmítnout. To je ostatně smyslem výzvy NEO2011.“ Tato petice vyzývá k vytvoření nového systému otevřené občanské společnosti.

Anonymní řekl(a)...

ČSSD a ODS je třeba v Hranicích nechat aspoň dvě volební období odpočinout. Ti, co na radnici tyto strany reprezentují, odpadnou od městských cecíků, kvůli kterým tam jsou, a nové, kteří je nahradí můžeme zase volit.
ab