23. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 4.

V tomto případu svitla naděje, že mnohaměsíční úsilí radního inž. Karla Hübla bude na čtvrtečním zasedání zastupitelstva města korunováno úspěchem. Sama paní starostka sice pozdě, ale přece předkládá zastupitelům návrh na zúžení rozsahu investice do kanalizace Pod Hůrkou, který inž. Hübl podrobně popisuje v bodu 20 programu zastupitelstva. Citujeme:

V žádosti o změnu rozhodnutí SFŽP o přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí na Kanalizaci Hranice byl snížen rozsah kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou o 1 133 m (úseky na kterou není možno napojit stávající zástavbu a nejsou to proto uznatelné náklady). Smlouva s vybraným zhotovitelem však byla uzavřena na celý rozsah stavby. Realizovat kanalizaci, na kterou nebude napojen žádný trvale obydlený objekt je nehospodárné a proto je nutno v uzavřené SOD urychleně zmenšit rozsah stavby kanalizace o těchto 1133 m .

Jedná se o snížení rozsahu objektů stavby Hranice - Pod Hůrkou oddílná kanalizace v tomto rozsahu:

Objekt 01 Splašková kanalizace
Stoka S1 DN 300 235 m
Stoka S2-2 DN 300 61 m Stoka S3 od napojení S3-3 (staničení 257,4 – 425,3 m) 168 m Stoka S3-3 od šachty Šs61 po Šs65 (staničení 192 – 318 m) 123 m
Stoka S3-1 DN 300 77 m
Stoka S4 DN 300 310 m
Stoka S5 DN 300 156 m
Celkem 1 132 m

Objekt 02 Kanalizační odbočení- bude se realizovat pouze pro stávající obydlené objekty napojené na kanalizaci (dle průzkumu 46 obyvatel). Ostatní odbočení nebude realizováno.

Objekt 04 Přeložky vodovodu – v plném rozsahu se nebude realizovat

Celkem se jedná o cca 6,8 mil. Kč, které by město nehospodárně, neúčelně a neefektivně vynaložilo na kanalizaci, na kterou nebude nikdo napojen. 
(red)

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

V případě schválení zmenšení rozsahu investice Pod Hůrkou se bude jednat o vítězství zdravého rozumu. Je neuvěřitelné, že to ale trvalo téměř rok, po který musel pan Hubl tento návrh opakovaně radě i zastupitelstvu města předkládat a vysvětlovat. Pokud vím, díky těmto zkušenostem už kategoricky odmítá kandidovat do příštích komunálních voleb. Škoda!

Anonymní řekl(a)...

Karla je škoda, je to sice morous, ale užitečný. Za to Juračku najdeme možná časem i v konzervě!