13. 6. 2012

Poskytnout informaci, to je problém

 Před několika dny jsem byl přítomen vcelku odstrašující situaci na náměstí T.G.M při vyústění do Zámecké ulice u obchodu EMOS. V tomto místě přecházela vozovku postarší žena. Tu se po náměstí řítilo, "určitě" předepsanou rychlostí 30 (podle  vyjádření ved.OD  omezení všichni řidiči dodržují), vozidlo BNW tmavé bary s tmavými skly. Asi vozidlo místního tzv.významného podnikatele. Před ženou prudce zabrzdil tak, že zastavil od ní jen malý kousek, žena byla s tohoto počinu řidiče dosti vystrašená. V tom se stáhlo okno u řidiče a to, co se stalo, bylo šokující. Muž středního věku "hulákal", vědom si své vysoké "inteligence", vulgární slova. "Ty jedna s.., co se s.. na cestě, tady nemáš přechod, tak vypadni než se nas...". Pak ještě padlo několik peprných slov, nejdou napsat, budily by pohoršení. Pak inteligent ve vozidle zavřel okno a předvedl nám, jak se má po historickém centru města jezdit, "odpálil to na plné kule".

     Po diskusi se známými se jeden z nich obrátil na pana Kolomazníka, ved. dopravy MěÚ  s touto žádostí o informaci dle zákona 106/1999, jak to na náměstí  s přecházením je.

Jak je zabezpečena bezpečnost občanů na náměstí T.G.M. při přecházení vozovky u Komerční banky (Svatoplukova), staré radnice (Radniční), České pojišťovny (Janáčkova), EMOS (Zámecká)?  V těchto místech není žádné značení a občané tam musí přecházet.
 
Přišla velmi kvalifikovaná odpověď:

   Při přípravě oprav historického jádra města Hranic se pochopitelně tato problematika posuzovala. Na doporučení Policie ČR DI, která spolurozhoduje o dopravním značení bylo rozhodnuto, že přechody v centru (až na výjimky) nebudou.
   Ochrana chodců je zajištěna níženou rychlostí, úzkými jednosměrnými ulicemi a vyosením jízdního pruhu. Ze zákona má každý právo přecházet ulici kde chce pokud tam nejsou přechody. Pokud by v centru byly přechody vznikaly by paradoxní situace, že každý kdo by přecházel jinde a v menší vzdálenosti jak 50 m od přechodu by se dopouštěl přestupku a měl by být sankcionován.
Navíc myšlenka, že chodec na přechodu má absolutní přednost je mylná a navozuje někdy nebezpečné situace. Stávající systém funguje a není problém.

    Odpověď úředníka velmi pěkná, ale moc nic neříkající (původní znění i s chybami pisatele).
Že je rychlost omezena, je dáno značkou na vjezdech do historického centra města, kdo a jak ji kontroluje není nikomu jasné, protože žádnou kontrolu rychlosti nikdo nikdy neviděl.. To je asi jako ze značkou "Průjezd zakázán". Tento zákaz také nikdo nekontroluje, protože podle vyjádření vel. městských strážníků není jak. Proto si jezdí každýl, jak chce. Těch 50 metrů zákaz přecházení vozovky  od vyznačeného přechodu  je  ve vyhlášce. Nebylo by lepší a bezpečnější pro občany mít v historickém centru přechody, a přehlížet těch předepsaných 50 m jako jiné zákazy? Pan přemoudrý vedoucí dopravy ale neodpověděl, jak je chráněn chodec před vozidly na náměstí T.G.M. Jeho odpověď je zavádějící v tom, že chodec na označeném přechodu nemá určitá práva oproti řidiči. Je velký rozdíl z právního hlediska, když občana srazí vozidlo na přechodu, nebo mimo něj. Proč je potom uprostřed náměstí vyznačen na vozovce přechod, bez dalšího dopravního značení, který mylně informuje chodce, že je to přechod, ve skutečnosti to ale přechod není? To je sranda pane Kolomazníku, že?  Účastník projednávání problematiky rekonstrukce náměstí uvádí, že otázka dopravního značení přechodů tam padla. Proti návrhu na vyznačení přechodů byl tehdejší starosta a podpořil jej pan Šenk od policie. Pátral jsem, kde podle odpovědi pana Kolomazníka  je výjimka  plnoprávného přechodu  v historickém centru města, bohužel žádnou jsem nenašel. Nebo je přece někde ukrytá a zná ji jen někdo, třeba ved. dopravy? Nekrásnější je poslední věta v odpovědi, bude se asi čekat tak dlouho, až se v historickém centru  stane "smrťák" a pak systém podle pana Kolomazníka přestane fungovat. Pak bude problém!
    Stálo by  za úvahu pro úředníky MěÚ, jak u vjezdů do historického jádra města upozornit nějak řidiče, že chodci přecházejí, kde chtějí - podle ved. dopravy „oprávněně", proto  by  měli zvýšit pozornost. To by měli ale řešit úředníci, kteří jsou za takovou činnost placeni.
    Proto občané pohybující se v historickém jádru POZOR!  Pan Kolomazník, ved. dopravy MěÚ  Vám doporučuje  - ze zákona vyplývá, že přecházet vozovku můžete, kde chcete, ale nikde nemáte právní ochranu, když se Vám něco stane, protože v historickém jádru města nejsou přechody.  Proto bude nejlepší se historickému jádru města zdaleka vyhnout!
      A když budete muset do historického centra města, tak jen v motorovém vozidle! Pak to bude pro Vás zaručeně bezpečné.

Sepsal
 M.Klousek    

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Tak tenhle článek je opravdu slátanina. Naopak argumenty pana Kolomazníka jsou docela logické. Pisatel si patrně neuvědomuje, že ke spoustě smrtelných úrazů chodců dochází právě na přechodech. Není dobré celou věc posuzovat pouze na základě silného emocionálního zážitku s nějakým blbem řidičem.

Anonymní řekl(a)...

Ten článek je přesně obraz toho, jak se chovají řidiči, hlavně ti, kteří mají silné auta a myslí si, že jsou mistři světa. Že na náměstí nejsou přechody je pravda a ochrana občanů před projídějicími vozidly by měla být zabezpečena. A to je úkol MěÚ odboru dopravy. Můj názor, článek je dobrý. Bylo poukázána na to co by se mohlo zlepšit na náměstíT.G.M. i okolních ulicích .

Anonymní řekl(a)...

V Hranicích je instalováno už poměrně dost kamer. Otázka pro Městskou policii - nedá s zjistit majitel zmíněného auta?
Honza

Anonymní řekl(a)...

Není to sranda, že celé rádobyhistorické jádro Hranic je zpraseno tak, že nesplňuje ani základní technické normy?! A výroky pana Kolomazníka jsou jedna perla za druhou. Já bych toho diletanta nezaměstnal ani jako hajzlbábu. Tentokráte ve stylu, my jsme se na všechno vysrali a budeme v tom pokračovat protože je to tak nejlepší a vy dole v podzámčí se s tím poperte jak umíte.