10. 6. 2012

Snížení smluvní pokuty

Při sledování činnosti současného voleného vedení města není nouze o překvapení. Nebyli o ně ochuzeni ani občané města, kteří si nenechali ujít poslední zasedání Zastupitelstva města. Jedním z šokujících zážitků byl způsob projednávání velkého pardónu firmě Inter-stav, která sice vyhrála v minulém roce výběrové řízení na provedení zateplení Domova seniorů, ale stavbu ve smluvním termínu nakonec ani nezahájila. Zřejmě mezitím získala zajímavější zakázku. Stavba zahrnující m.j. opatření ke snížení nákladů na vytápění tak byla o jeden rok odsunuta.To, co potom následovalo, jsme si mohli přečíst na stránkách Deníku:
Smluvní pokuta 1,5 milionu a zároveň prominutí částky téměř tří a půl milionu korun. To je výsledek jednání mezi starostkou Hranic Radkou Ondriášovou a společností Inter-stav, která v loňském roce po vítězném výběrovém řízení nepřistoupila k plánovanému zateplení Domova seniorů…
Městská rada se na svém posledním dubnovém zasedání shodla, že firma do konce srpna zaplatí „jen“ jeden a půl milionu a Domovu seniorů poskytne finanční dar sto tisíc korun.

Zdůvodnění velkorysého „daru“ společnosti Inter-stav bylo postaveno na „dodatečném zjištění“ nepřiměřenosti výše postihu v podepsané smlouvě. Budiž. Z průběhu projednávání starostkou a radou navrženého snížení smluvní pokuty o přibližně 3,5 mil. Kč v Zastupitelstvu města však k úžasu většiny přítomných vyplynulo, že ani starostka, ani Rada města, ani nikdo jiný nezná odpověď na prostou otázku, přednesenou opoziční zastupitelkou Vlastou Zapatovou:
„Jaká je výše škody, kterou městu firma Inter-stav způsobila?“.
Z toho však plyne stejně prostá otázka, na základě čeho vlastně starostka a radní města dospěli k závěru o výši „přiměřeného“ postihu a potřebě smluvní pokutu snížit?
Zbývá dodat, že koaliční zastupitelé nepovažovali odpověď na otázku paní Zapatové za potřebnou a svými hlasy předložený návrh schválili. Buď jsou natolik poslušní svým stranickým vedením, nebo měli ještě další informace, které nebyli ochotni opozičním zastupitelům sdělit. Obojí je špatné.

Za naprosto nepřijatelné a neprofesionální ze strany starostky města je možné považovat, že za půl roku, který měla k dispozici, nebyla schopna zorganizovat interní jednání zastupitelů ke sjednocení stanoviska před setkáním s protistranou. Od počátku projednávání návrhu na usnesení zastupitelstva seděl v sále představitel Inter-stavu a sledoval, jak se zastupitelé dohadují, domnívají, nebo například „myslí“, že roční  úspory na vytápění „nebudou asi vysoké“ (ing.Haša), že náklady na Otideu (organizuje pro město výběrová řízení) by „mohly být asi 50 tis. Kč“ (ing.Ondriášová) atd. K pláči, nebo k smíchu?

Poznámka pod čarou:
Představitel Inter-stavu, který způsobil svým nekorektním jednáním městu, potažmo Domovu seniorů značné komplikace, mohl být, v souladu s režií paní starostky, celému průběhu projednávání této otázky na zasedání zastupitelstva přítomen i s možností bez časového omezení vystoupit. Také čas zahájení projednávání této kauzy byl s velkou ohleduplností vůči viníkovi přesně stanoven. Kéž by se takové velkorysosti dočkali i občané města, kteří jsou předem informováni, že jim bude mikrofon po 5 minutách vypnut a vesměs před tím prosedí na zasedání zastupitelstva zbytečně několik hodin, protože jim nikdo neumožní dostavit se k projednání v určeném čase (Hranice nepatří k městům, kde je bod námětů občanů zařazován mezi první body zasedání).
J.Novák


3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že jedno předběžné interní jednání zastupitelů nejspíše bylo. Nějak se přece museli dohodnout na výši provize za snížení pokuty a na jejím rozdělení :o)

Anonymní řekl(a)...

"Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost." - Tedy myslím, že je to od města velkorysé a městu bychom měli poděkovat, že nenechalo zničit společnost a tudíž i ztrátu pracovních míst a další negativní následky pro společnost (společnost ve smyslu společenství občanů této země i našeho města.)

Dále bych chtěl upozornit pana Nováka, že můžeme být rádi, že Hranice nepatří k městům, kde je bod námětů občanů zařazován mezi první body, protože toto nemá oporu v zákoně. Dle zákona má občan právo mluvit na zastupitelstvu kdykoliv. (nikoliv podávat návrhy).

R.R.

Anonymní řekl(a)...

Vážený (á) RR: K tvrzení, že občan může na zasedání zastupitelstva hovořit kdykoli – ano, ale přihlásit do diskuze se může jen k bodům programu. Jinak má smůlu a musí čekat, až celé zasedání proběhne a dopracuje se snad někdy kolem deváté večer (to předem nikdo neodhadne) k závěrečnému bodu – zpáva o činnosti orgánů města. Proč se zprávy týkající se minulosti nepodají na začátku zasedání, než se přejde k novým věcem a neumožní se k těmto zprávám ( v úvodu zasedání) občanům diskuze? V těch obcích, kde je občan vážen do té míry, že dostane v případě potřeby slovo hned v některém z prvních bodů zasedání zastupitelstva asi nevědí, že k obyčejné slušnosti vůči občanům obce je třeba mít zákon.
Stejně zavádějící je pláč ohledně tvrdosti spravedlnosti…Pokud by firma kvůli sankci měla zaniknout, neznamená to, že se změní objem zakázek pro stavebnictví. To znamená, že práci převezme firma jiná, takže jakákoli sankce nemá vliv na zaměstnanost. Jo ubude ale možná neseriozních, popř. neschopných podnikatelů. Těch ale škoda není, ať jdou dělat to, na co budou stačit. Navíc v tomto případě šlo spíše o vychytralost – po získání atraktivnější zakázky se zbavili té méně atraktivní.
I.N.