13. 6. 2012

Naši obětaví politici v Ekoletsu

V tomto měsíci vyprší funkční období členů představenstva a dozorčí rady městské společnosti Ekoltes. Ve vzduchu visí otázka, zda se konečně dočkáme sebereflexe současných funkcionářů, kteří si dříve obvyklou délku fungování (rozuměj parazitování) v Ekoltesu prodloužili o rok, nebo bude šaškárna spočívající v „řízení“ pomalého skomírání Ekoltesu místními politiky pokračovat dále.
Přiznám se, že nejsem v této otázce optimista. Jádro politiků ovládající hranickou scénu působí s přestávkami na radnici již tak dlouho, jako jádro těch, které vlna porevoluční euforie vynesla v Praze. Už si tak všichni zvykli na výhody, které si přisvojili jako automatickou odměnu za svoje politické fungování, že si absurdnost tohoto počínání snad ani nepřipouštějí.

Takže se raději připravme na kosmetickou úpravu staré verze „řízení“ sice stále ještě městské firmy, kterou však místní politici považují za svoji osobní polickou kořist. Ostatně kvůli takovýmto výhodám do politiky šli. Nebo ne?
I.Navrátil

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ale vždyť likvidace Ekoltesu (díky péči těchto politických Ferdů mravenců) by měla i jednu velikánskou výhodu: naši slavní komunální politici až jim to přestane vynášet zabalí svoji politickou kariéru.
Baraba

Anonymní řekl(a)...

Opravdu Ekoltes skomírá? Podle výpisu z rejstříku i podle aktivit ve městě je tomu naopak. Tedy vedení je úspěšné a prodloužení by prospělo nejen společnosti, ale i Hranicím.

Anonymní řekl(a)...

K předešlému komentáři:
Lze nazvat úspěšným vedení, které dovedlo firmu do ztráty, soudí se se svými odběrateli a tvrdí, že bez jejich odběru tepla provoz tepelného hospodářství nepřežije, téhož provozu tepelného hospodářství, ze kterého toto údajně úspěšné vedení odčerpalo polovinu vyprodukovaných zdrojů, aby se mohlo chlubit a vykazovat v předešlých letech pozitivní výsledek, vedení, které za svého mnohaletého působení nedokázalo zorganizovat ani sekání trávy tak, aby byla splněna smlouva s městem, nedokázalo zabránit ničení vysazených stromů křovinořezy, atd., atd. Zdroj:přečetl jsem v několika příspěvcích na tomto webu a nikdo z "úspěšného vedení" nedokázal oponovat.
R.R.

Anonymní řekl(a)...

Měl jsem možnost nahlédnout do výročních zpráv Ekoltesu za několik posledních let. Proč je hraničtí politici odmítají zveřejnit a jenom nás slovně ujišťují o své úspěšnosti při řízení Ekoltesu? Odpověď je jednoduchá - vyplavalo by na povrch, kolik peněz vytahují z našich kapes k pokrytí svých příjmů, které si nechají zaplatit za několik chlebíčkových sezení v Ekoltesu za rok a k zakrytí ekonomických důsledků své neschopnosti řídit tuto společnost.
Těším se, že mě někdo z nich zažaluje, abych to mohl veřejně prokázat. I.N.

Anonymní řekl(a)...

Ad komentář 18. červen 22:15

Nepodepisujte se cizím jménem.

Díky R.R.