20. 6. 2012

Stav prací na přípravě stavby Palačovské spojky.

Stavba sil.I/35 Lešná-Palačov délky 5 km odvede tranzitní zejména nákladní automobilovou dopravu ze stávajícího úseku I/35 Hranice-Valašské Meziříčí a sil.I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Nahradí tak celkem 50 km sil.I.třídy vedoucích přes hustě zastavěné území Hranic, Nového Jičína, lázní Teplic nad Bečvou, Milotic a Hodslavic. Trvale jsou zde překračovány platné hygienické limity hluku a znečištění ovzduší vlivem nadměrné dopravy.

Dne 14.6.2012 proběhlo na ŘSD Zlín projednání změny dokumentace pro územní rozhodnutí Palačovské spojky. 
Předmětem jednání byla změna řešení křižovatky MÚK Palačov (napojení přeložky sil.I/35 na sil.R48.) Nové řešení mění tvar křižovatky a poloměry nájezdů. Dojde ke snížení rozsahu mostních objektů a snížení investičních nákladů o cca 100 mil.Kč. Hlavním přínosem nového řešení je však možnost provizorního napojení sil. I/35 na D48 v případě, že R48 nebude realizována současně s Palačovskou spojkou. Umožní to snížit investiční náklady o cca 1 mld. Kč na rekonstrukci R48, kterou je možno odsunout do další etapy. Potřebné investiční náklady na 1.etapu Palačovské spojky Lešná-Palačov se tak sníží na cca 1,5 mld. Kč.
Základní stav je takový, že do poloviny tohoto roku bude předložena žádost na změnu územního rozhodnutí, která bude vycházet z přepracované dokumentace (znamená to zvolení úspornější varianty). Až na základě nového územního rozhodnutí bude možné začít připravovat aktualizovaný investiční záměr, který bude schválen ministerstvem dopravy. Následně v roce 2013 bude připravena dokumentace pro stavební povolení a teprve poté je možné postupně připravovat výkupy pozemků. Zároveň bude probíhat geologický průzkum tak, aby došlo k maximálnímu urychlení přípravy. Předpoklad zahájení prací, pokud nedojde k problémům při schvalování jednotlivých fází je nejdříve v roce 2015. Závěrem je nutné říci, že tento termín není primárně dán finančními prostředky, ale především nutností přepracovat dokumentaci a získat veškerá potřebná povolení.

Dle podkladů MD a ŘSD ČR zpracoval 20.6.2012  ing Karel Hübl

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Po několika letech ztracených plácáním Mgr.Wildnera a nicneděláním Ing.Ondriášové konečně v poslední době někdo reálně dění kolem Palačovské spojky pozitivně ovlivňuje. Pane inženýre díky.
Bar.

Anonymní řekl(a)...

Na to se tedy podívejme, jak nám tedy vlastně pan Hübl dění kolem Palačovské spojky pozitivně ovlivňuje? Co konkrétně tedy vlastně ovlivnil? Možná na ni intenzivně myslí? Zatím mi připadá, že se stará spíše aby naše hokejovo, tenisovo, fotbalovo a divadelní loby měla kde provozovat své kratochvíle, zatímco normální občan města klopýtá na rozbitých chodnících (pokud tedy jsou), nemá přivedenou vodu do baráku nebo třeba kanalizaci. Všude se diskutuje ledová plocha, máme si kde zajít do divadla, případně si zahrát tenis (teda pokud nebudou povodně), ale nikoho nezajímá, že po roce 2025 (možná i dříve) nebude kam vyvézt popelnice. No, úžasné to město.

Anonymní řekl(a)...

Pane inženýre, ve Vás aby se čert vyznal.
Máte velmi dobré postřehy a návrhy. Ale přeskočil jste do koalice. Co si mám o Vás vlastně myslet? Vypadáte jako rovný chlap.
Kdo vlastně jste?
Josef K.

Anonymní řekl(a)...

K anonymnímu komentáři z 22.6.:
Odvádíte pozornost od tématu příspěvku. Co se týče vaší otázky, co inž.Hübl udělal pro realizaci PS, račte si přečíst jeho příspěvky na tomto webu. A co jste říkal(a) po řadu předchozích let, kdy oficielní šéfové města (Wildner a Ondriášová) nepohli ve prospěch PS ani prstem?
Bar.

Anonymní řekl(a)...

Ing.Húbl asi žije na jiné planetě, že pořád protlačuje Palačovskou spojku. Zájem jednotlivých krajů o tuto stavbu se rovná bodu mrazu. Stav přípravných prací se rovná nule. Přínos pro snížení dopravy pro Hranice pomalu mínus jedna. Touto spojkou by se zahltilo hlavně Valašské Meziříčí a to o spojku bez obchvatu města nemá zájem. Ing Húbl, jako zastupitel přeběhlík do hranické radniční koalice, kde jej povýšili na radního by se mně hlavně starat o potřeby města a nevymýšlet tenisovou halu, zimní stadion a jiné blbosti. Měl by svoji iniciativu více využít při řešení stavu chodníků, vozovek a zeleně. Řešit hluk a stav životního prostředí ve městě. V tom by byl příno radního pro občany města Hranic.