2. 10. 2011

Zářijové zastupitelstvo schválilo podivnou dohodu o spolupráci při opravě kanalizace – ul. Hviezdoslavova a Studentská s Vak Přerov

Ing.Karel Hübl


Ještě v letošním roce se má zahájit rekonstrukce komunikace v ul. Studentské, kdy bude odstraněna v celé šířce stávající vrchní konstrukce vozovky v tl. 0,29 cm a nahrazena novou o stejné tloušťce..
Nyní těsně před zahájením pan místostarosta na zářijovém zastupitelstvu předložil návrh dohody s VaK Přerov na opravu kanalizace vložkováním, ještě před rekonstrukcí komunikace a předkládá ke schválení dohodu o spolupráci s VaK. V dohodě o je v bodě 3.3 cena celkem za opravu kanalizace cca 4,2 mil Kč včetně DPH.

Je zde několik podivných okolností :
1.    Vložkování DN 300 vychází dle dohody bod 3.3 cenově cca na cca 8 444 Kč/m. Pokud by se provedla výměna kanalizace v otevřeném výkopu ve stejné trase, náklady by činily dle nabídky stavební firmy 3 830,- Kč/m . Vložkování se zpravidla provádí v případech, kdy není možné rozkopat povrch, což není tento případ.
2.    V nabídce firmy, která má vložkování realizovat je v bodě 2 Stoky pro Město Hranice zjevně omylem– položka Š3081 – Š3114 DN 500,  25 m á 8 500,- = 212 500,- Kč, která patří do kanalizace VaK a není důvod, proč by ji mělo hradit město Hranice. přesto, že jsem na chybu upozornil dohoda nebyla opravena.


3.    Opravená kanalizace na náklady města se má vložit do majetku VaK. Pokud by kanalizace byla nejprve vložena do majetku VaK a potom opravena mohla by se ušetřit 20 % DPH.
4.    Při vložkování kanalizace není porušena vozovka, nechápu proč je nutno tak spěchat a vložkovat ještě letos.
5.   Technický náměstek VaK Přerov na zastupitelstvu tvrdil, že cena výměny kanalizace výkopem se pohybuje okolo 10-12 tisíc/m (Docela rád bych viděl takovou kalkulaci.) Vyžádaná písemná kalkulace stavební firmy však je 3 830,- Kč/m. VaK zřejmě žije ve zcela jiném světě.
6.    Dle situace jsou v ulici dvě souběžné kanalizace VaKu DN 500 a města DN 300. Každý trochu zodpovědný provozovatel by se snažil rekonstrukci  řešit zrušením kanalizace DN 300 ( města ) a přepojením na kanalizaci VaK DN 500. Bohužel s touto variantou nikdo nepočítá. Nikdo nemá zájem hospodařit s veřejnými prostředky účelně a hospodárně, i když mu to ukládá zákon.  Město by mohlo ušetřit 4,2 mil Kč a VaK provozní náklady na provoz kanalizace DN 300.

Jak se to slučuje s přijatým Etický kodex člena zastupitelstva města Hranic a zásadami transparentnosti města Hranic ? Co na to dozorčí rada Vaku Přerov?

Chyba v cenové nabídce na vložkování kanalizace:

Kalkulace ceny rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem:

Žádné komentáře: