12. 10. 2011

Rezignace členů kontrolního výboru zastupitelstva města

Kontrolní výbor dokončil v letošním roce devět kontrol. Již v průběhu těchto kontrol jsme v řadě případů naráželi na neochotu, zatajování a deformace poskytovaných informací, v jiných případech i na lhaní ze strany některých volených představitelů města. Přesto, že nám to značně ztížilo práci, snažili jsme se kontroly korektně dokončit.

Jediným naším cílem bylo upozornit na existující nedostatky a dát impuls k jejich odstranění. S politováním musíme konstatovat, že odezva ze strany několika koaličních představitelů města zavedla průběh diskuze o zjištěných nedostatcích do slepé uličky a velká část naší práce tak přišla vniveč. A nejen to. Setkali jsme se s osočováním, pokusy o dehonestaci kontrolujících, neochotou na většinu zjištění z kontrol reagovat.

Nabyli jsme přesvědčení, že další poctivá práce v KV by pro nás byla jen plýtváním energií a časem a s pouze formálním plněním svých povinností vyplývajících z členství v KV nemáme v úmyslu se spokojit. Více informací než člen Kontrolního výboru totiž může v současné situaci na radnici získat každý občan města s pomocí Zákona o svobodném přístupu k informacím a větší smysl, než zprávy z kontrol zamítnuté koaličními zastupiteli svázanými různými dohodami a výhodami, mají např. příspěvky na webu Hranických listů nebo v Hranickém deníku.
Z výše uvedených důvodů na své funkce v KV rezignujeme k 10.10.2011. Děkujeme za důvěru těm zastupitelům, kteří nás do těchto funkcí zvolili, a věříme, že našemu kroku porozumí.
Jarmila Žurmanová v.r., předsedkyně KV
Ing. Ivo Holec v.r., člen KV
Ivo Macháček v.r., člen KV
Ing. Zdeněk Špiřík v.r., člen KV
Ing. Filip Konečný MBA v.r., člen KV

Žádné komentáře: