12. 10. 2011

Konec povodní v Partyzánské ulici?

Ing. Karel Hübl
Na základě výzvy stavebního úřadu provádí na své náklady RWE přeložku plynu ze zaklenutého profilu potoku v Partyzánské ulici. Při přívalových deštích zde docházelo k zachycení splavenin na potrubí a následně k zatopení Partyzánské ulice s přilehlou zástavbou. Riziko povodní se tak v této lokalitě výrazně sníží.

Zatrubněný potok s plynovodním potrubím
 – stav po přívalovém dešti


Nyní je ještě potřeba zajistit přeložení stávající kanalizace VaK Přerov z profilu zaklenutého potoka, které způsobuje zanášení spodní části zaklenutého potoka před křížením se silnicí I/35 do Valašského Meziříčí.
Bohužel, tento problém řeší odbor životního prostředí zbytečně za finanční prostředky města rekonstrukcí zaklenutého potoka. Dosud vynaložilo na projektovou dokumentaci, pročištění a provizorní zajištění více jak 0,5 mil. Kč. Vlastní realizace bude stát více jak 4 mil. Kč. Odbor životního prostředí má možnost stejně jako stavební úřad nařídit vlastníku kanalizace (VaK Přerov a.s.) odstranění závadného stavu na své náklady. Proč stavební úřad může šetřit finanční prostředky města a odbor životního prostředí ne, je naprosto nepochopitelné. Zodpovědnost za zbytečně vynaložených 4,5 mil. Kč z veřejných prostředků města zřejmě nikdo nemá.                                                                                                    

Žádné komentáře: