6. 10. 2011

Ministr dopravy k Palačovské spojce

Redakce
Ministr dopravy Pavel Dobeš na svých webových stránkách zveřejnil informaci o plnění svých slibů. Nachází se mezi nimi i jeho slib týkající se Palačovské spojky. Informaci jsme převzali v plném znění.

 SLIB: Zařazení silnice I/35 Lešná – Palačov mezi dodatečné priority v případě vyšší verze rozpočtu SFDI
Stavba I /35 Lešná–Palačov (dále Palačovská spojka) je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava.
Na trase stávající I/35 je také veden evropský silniční tah E 442 hranice SR (Makov)–Valašské Meziříčí–Hranice–Olomouc–Hradec Králové–Liberec–Děčín. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes města Hranice a T eplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na R48 u Palačova. Více informací ZDE.
Ministr Pavel Dobeš při výjezdu do Olomouckého kraje převzal petici občanů „Za obnovení přípravy a realizace Palačovské spojky“, kterou mu osobně předal pan Ing. Karel Hübl, předseda klubu VV v Hranicích. Ministr konstatoval, že si je vědom dopravního významu této stavby, nicméně ministerstvo dopravy musí prioritně realizovat stavby, jež jsou kofinancované z fondů Evropské unie; posléze je potřeba stavět již zasmluvněné stavby, jež jsou financovány z národních zdrojů. Teprve poté jsou na řadě další stavby, jež jsou v tom kterém kraji prioritní.
PLNĚNÍ SLIBU: Na rok 2012 byly alokovány finanční prostředky ve výši 16 milionů Kč na přípravu stavby a výkup pozemků. Se samotnou výstavbou se ale v nejbližších letech nepočítá vzhledem ke sníženému objemu finančních prostředků v rozpočtu MD.
__________________________________________
Iniciátor petice na podporu realizace Palačovské spojky zastupitel ing. Karel Hübl dodává:
V současné době je to zřejmě maximum, čeho bylo možno dosáhnout“.

A my dodáváme:
Škoda několika předchozích předkrizových let promarněných představiteli našeho města.

Žádné komentáře: