21. 11. 2010

Hledejme program pro všechny od středu doleva


Tento titulek jsem si dovolil vzít z levicových Halo novin z pátku 19. listopadu 2010. Předseda Strany demokratického socialismu Milan Neubert tam hodnotí situaci v evropských levicových stranách. Konstatuje, že hlavním problémem evropské levice je, že nemá sjednocující vizi na překonání současných neoliberálních pravicových stran. Levicové strany nejsou schopny bojovat o levicovou hegemonii, nedokážou pro své záměry získat dostatečné množství voličů. Navíc nepřítomnost sjednocujících idejí umožňuje celé řadě profesionálních levicových politiků lavírovat a spolupracovat s pravicí. A to většinou v rozporu se zájmy pracujících.
Evropská levice /jako volné sdružení/ sdružuje část evropských komunistických a postkomunistických stran nalevo od sociální demokracie a vedle stran zelené orientace. Volnějším článkem tohoto sdružení je i KSČM jako jedna z nejsilnějších v Evropě.
A byla to právě KSČM, která počátkem listopadu 2010 vyzvala k realizaci projektu platformy Spojenectví práce a solidarity, která by měla vést k rozšíření práce na levici. Podle Neuberta zatím nepůjde o oficiální institucionalizované politické hnutí, ale o vznik platformy s minimálním levicovým programem. Navíc by měl být přitažlivý i pro sociální demokraty. Přinejmenším, aby jej vzali na vědomí. Pokud vznikne, měla by v novém subjektu být rovnost, žádná politická nadřazenost.
Vytvoření společné platformy jako nutnost proti bezohledné likvidaci zbytků sociálního státu ze strany vládnoucí pravicové koalice řešila i Konference levicové jednoty /KoLeJe/. Mimo jiné zazněl i požadavek, aby „Levicové subjekty lidem nabídly alternativní řešení, které bude mít lepší výsledek než řešení, které nabízí vláda“. Ústřední výbor KSČM proto schválil záměr na vytvoření spojenectví, které bude bránit práci občanů ČR a vytvářet solidární prostředí pro všechny, kterým není lhostejný osud země. Jde o spojenectví lidí, kteří jsou či nejsou v politických stranách, jsou či nejsou v odborech. Ale jsou schopni se podílet na akcích pořádaných levicí a odbory. KSČM je připravena na spolupráci jak v akční, tak i v organizační rovině.
Nevím, jak dalece je roztříštěna levice ve městě. Zda za jedinou považovat KSČM. Zatím si netroufám hodnotit programy jednotlivých stran a hnutí. Jasná je zatím jen pravicová orientace Hranice 2000, které hned po volbách chtělo tvořit středopravou koalici s ODS a snad s VV. Tato snaha však vyšla naprázdno, když ODS spojila své snahy se sociálními demokraty. Volby také naznačily, že lidé příliš nevěří novým hnutím ani lidovcům. Nabízí se tedy otázka: Zůstat u starých, „osvědčených“ stran, nebo hledat nové, přitažlivější alternativy. Právě na bázi spojenectví práce a solidarity. Mám informace, že mimo oficiální volební subjekty v zastupitelstvu se začínají taková uskupení formovat. Sice trochu populistická, zaměřena na úsporu a šetření především u významných osobností /prezident. premiér, poslanci, aj./. Ale jde o první vlaštovku. Pokud by vznikala nová hnutí v Hranicích, musela by být konkrétnější ve svých cílech a programech. A jestli vůbec bude zájem nějakou přitažlivou alternativu vytvářet? Přetrvá spokojenost se vzniklou situací na radnici? Má vůbec cenu v podmínkách města hovořit o levici a pravici? Vždyť všem jde přece o blaho a rozvoj města.
Otázek mnoho. Odpovědi zatím žádné.
Hezké a úspěšné dny přeje Miroslav Raindl

Žádné komentáře: