12. 11. 2015

Cena města Hranic

Jako první vás informujeme o schválení udělení Ceny města Hranic za rok 2015 na dnešním zasedání zastupitelstva města Hranice.

K vyhlášenému termínu pro podání nominací na udělení Ceny města dne 30.9.2015 byly doručeny tyto nominace: 
1. Milan Bartoš 
2. Petr Čepický 
3. Jaroslava Černá 
4. Prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. 
5. Milan Sanetřík 
6. Václav Vlasák 
7. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Dne 5.10.2015 projednala předložené návrhy na udělení Ceny města Hranice Komise pro kulturu. Komise pro kulturu po projednání doporučila Cenu města udělit těmto nominovaným: 
1. Václavu Vlasákovi 
2. Prof. PhDr. Libuši Hrabové, CSc. 

Rada města Hranic projednala podané nominace na udělení Ceny města Hranic na svém pravidelném jednání dne 20.10.2015 a svým usnesením č. 588/2015 - RM 16 ze dne 20.10.2015 doporučila Zastupitelstvu města Hranic schválit udělení Ceny města Hranice v roce 2015 takto: 
1. Václavu Vlasákovi 
2. Ing. Bc. Vladimíru Vyplelíkovi

Na dnešním zasedání byli oba jmenovaní schváleni v počtu 22 hlasů, jeden zastupitel hlasoval.

Slavnostní předání Cen města Hranic se uskuteční ve středu 2. prosince 2015 od 16 hodin.

Co je Cena města Hranic?
Cena města se uděluje od roku 2005 jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu. 

Václav Vlasák - rocker, který vdechl život areálu na Staré střelnici a dal Hranicím divadlo, oslavil životní jubileum - 60 let.
- narodil se 1. února 1955 v Hranicích;
- vystupoval v Lipníku Střední  průmyslovou školu stavební;
- hrál v hranické skupině Pacifik s Daliborem Jandou, v hranické rockové formaci Dinosauři a v lipnické kapele Torzo, po vojně dostal angažmá ve skupině Pavla Nováka Proto. Po šesti letech, v roce 1983, odešel do skupiny Citron, se kterou získal v roce 1988 Zlatého slavíka.
- V měsíci říjnu letošního roku po neshodách s bubeníkem a majitelem ochranné známky na jméno Citron Radimem Pařízkem, opustil společně se zbývajícími členy skupiny Citron a založili novou formaci Limetal.
- jak bylo uvedeno, opravil areál Stará střelnice, který navštívil v roce 1891 císař Franz Josef I., žil zde jeho strýc a malíř Ladislav Vlodek a dětství tam prožil i spisovatel a režisér Jiří Brdečka (Limonádový Joe aneb Koňská opera - filmový scénář).
- v roce 2007 otevřel v Hranicích Divadlo Stará střelnice.

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, letos oslavil 60 let. Významnou měrou se zasloužil o rozvoj sportu v Hranicích, zejména o rozvoj královny sportu, atletiky. Pan Ing. Bc. Vladimír Vyplelík je dlouholetým tajemníkem města Hranice. 

Přehled udělených Cen města:
2005 - Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček; 
2006 - Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice; 2007 - Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad; 
2008 - Dr. Ing. Rudolf Novák - in memoriam; 
2009 - doc. MUDr. Stanislav Kuthan - in memoriam; 
2010 - Cena města neudělena; 
2011 - Cena města nebyla vyhlášena; 
2012 - Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam; 
2013 - Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše; 
2014 - Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský; 
2015 - Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík.

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Vidím, že cena bude udělena především za schopnost dojit ve svůj osobní prospěch městský rozpočet.

Hranické listy řekl(a)...

Nesouhlasíme, oba dva jmenovaní si cenu za letošek zaslouží, oba se letos dožili významného jubilea 60 let, oba dva cenu obdrželi za svoji práci a reprezentaci Hranic.
Pokud narážíte, že manželka Vlasáka je městská zastupitelka, tak je potřeba upřesnit, že je opoziční zastupitelka, přesto všichni zastupitelé hlasovali jednoznačně.
Pan Vlasák je známý hranický hudebník, který se stará i o kulturní život města Hranice.
Když ne on, tak kdo?
Pán Vyplelík, je městský tajemník, a to již několik funkčních období, a taktéž je nesmazatelně zapsán do historie hranického sportu.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
můžete, prosím jmenovat konkrétní skutky, kterými se oba jmenovaní starají o kulturu a sport v našem městě? Jistě jsou taková zdůvodnění nedílnou součástí návrhu na udělení ceny a tedy není nejmenší problém z nich citovat.

Hranické listy řekl(a)...

Zkrácenou verzi jsme uvedli v příspěvku.
Celé znění návrhu na udělení ceny, z které jsme citovali, lze stáhnout ze stránek města:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/materialy-k-jednani-zm/volebni-obdobi-2014-2018/zastupitelstvo-mesta-12-listopad-2015.html
jedná se o bod č.14 Cena města, je to ve formátu PDF.
Václav Vlasák - strana č. 13 a č.14,
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík - strana č.15.

Anonymní řekl(a)...

Takže na vámi uvedeném odkazu konkrétního nic. Dostanou to za dožití a úspěch v osobním podnikání, hraní na basu a letitému lavírování v práci tajemníka, tak aby všem vyhověl.

Hranické listy řekl(a)...

Je to váš názor, který vám nebereme. Nikdy se nelze zavděčit všem.
Zastupitelstvo rozhodla tak jak rozhodlo, my redakce, na rozdíl od vás, s touto volbou souhlasíme.