14. 10. 2010

Chcete parkoviště? Lidé nevědí.


Podobně, jako článek Kino Svět už má nového majitele, mě v Hranickém týdnu z 8.října zaujal i článek Pavly Kubištové Chcete parkoviště? Lidé nevědí.
 
Parkoviště na konci louky za parkem a za autobusovou zastávkou není ve schváleném rozpočtu města, koncepce řešení parkování v této části Hranic nebyla předmětem jednání zastupitelstva. Ve zmíněné lokalitě však má velký problém s parkováním i Sokolovna. Řešení parkoviště pro ni má být součástí její připravované rekonstrukce. Město dokonce podpořilo přípravu rekonstrukce částkou 1,2 mil. Kč. Je možno si tedy položit otázku, zda by nebylo efektivnější postavit pouze jedno parkoviště, naproti nebo vedle Sokolovny (modrá) - i pro tenisty a návštěvníky divadla pana Vlasáka. 

Vzdálenost k tenisovým kurtům v parku (červená) by byla podobná jako od radou uvažovaného umístění (žlutá) a využití všemi třemi subjekty by se ve velké většině případů nepřekrývalo. A proč o tom píši jako zastupitel v novinách?
Vysvětlím to na jednom příkladu. V první polovině volebního období jsem v zastupitelstvu požádal, abychom byli s většími městskými projekty seznamováni, např. s projektem rekonstrukce Komenského ulice, už ve fázi přípravy. Pan starosta Wildner slíbil, dodnes nesplnil. Ale místo toho nás nechal seznámit se studiemi rekonstrukce zahradnictví na hřbitově a dalšími, které společně s radou města posléze ani nenavrhl do rozpočtu města.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: