12. 10. 2010

Kino Svět už má nového majitele


V Hranickém týdnu z 8. října mě zaujal článek Kino Svět už má nového majitele. Dovolím si ho doplnit z pozice zastupitele končícího „své“ volební období.

Ve shodě s jeho autorem, Janem Rotreklem, si myslím, že město nereagovalo na nabídku odkoupení kina správně. Pokud by kino koupilo, mohlo se v klidu zvážit, co s ním dál. Kromě možnosti opravy do podoby kina tu bylo i několik jiných variant. Např. rozšíření rizikové křižovatky v sousedství, rekonstrukce budovy pro jiné potřeby města atd. A kdyby převládl názor, že je budova (i místo, na kterém stojí) z pohledu městských zájmů skutečně nezajímavá, mělo by město možnost při jejím prodeji ovlivnit, do jakých rukou a za jakým účelem ji prodá.

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem na to upozornil. Moji připomínku odmítla místostarostka Ondriášová s odvoláním na možnost ovlivnění dalšího využití budovy kina prostřednictvím územního plánu a stavebního řízení. Jak je tento nástroj slabý, potvrdil s několikatýdenním zpožděním nepřímo i mluvčí radnice. Nyní budeme v roli diváků přihlížet dalšímu vývoji.

Zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu na letošní rok potřebnou částku na odkoupení kina schválilo, ikdyž od rady nedostalo prakticky žádné podklady, studie, propočty, varianty, analýzy atd., se kterými se při rozhodování o milionových částkách v soukromé sféře obvykle pracuje. S návrhem na vypuštění této položky z rozpočtu přišla rada města až na březnové zasedání zastupitelstva. Opět bez předložení jakékoli koncepce týkající se kultury ve městě, bez technické a ekonomické dokumentace pro různé varianty řešení perspektivy tohoto objektu atd. Společně se mnou s náhlým spěchem koaliční rady města tehdy nesouhlasilo několik dalších, zejména opozičních zastupitelů. A pak, o pár minut později, se projednával návrh rady na poskytnutí ušetřených prostředků v rozpočtu soukromým subjektům…

I v  jiných případech v tomto volebním období však při formulaci rozhodnutí o značných částkách peněz zastupitelé hleděli na prázdný stůl.
Zastupitelstvo bylo například opakovaně nuceno se vyjadřovat k nabídce na převzetí kasáren Jaslo. Ani na konci volebního období však není rada města schopna zastupitelstvu předložit pro takové rozhodování třeba jen prostou analýzu aktuálního zájmu podnikatelského sektoru o některé z objektů v areálu kasáren.

Je možno jen spekulovat – jedná se o neznalost, záměr, nebo obojí?

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: