8. 10. 2010

Opět k povodním aneb problémy v Mexiku


Obrátili se na naši redakci občané z části města zvané Mexiko s konkrétními návrhy jak vyřešit některé problémy s ohrožením této lokality v případě dlouhotrvajících dešťů a následném rozvodnění Veličky.
Poukazují na zkušenosti z povodní roku 1997, kdy byly zatopeny i ulice Hviezdoslavova a Vrchlického. Údajně z iniciativy městského úřadu byl proveden pouze provizorní výkop příkopu s cílem stáhnout vodu zpět do Veličky. Tím vlastně skončila veškerá povodňová aktivita pomoci této části města. A tak voda škodila i v letošním roce, kdy přívaly vody opět zaplavovaly zahrady, hřiště.
Sami občané mají své řešení, kde navrhují souběžně se silnicí, která vede kolem viaduktů, vybudovat kvalitní, funkční příkop a svést vodu zpět do Veličky. Studie s tímto návrhem zpracovaným inž. Zahradníčkovou leží na stolech starosty Wildnera a místostarostky Ondriášové v deskách se zavázanými šňurkami celé toto volební období.
Dalším problém, který občané vnímají jako citlivý, je unikání vody z vodojemů za viadukty. I tato situace je již letitá. Voda dlouhá léta podmáčí terén, který je ve svahu /hrozí sesuv/. Samotný prostor slouží ke schůzkám podezřelých osob. Dokonce tam byli přistiženi i mladiství pachatelé, kteří vykradli nedalekou zahrádkářskou kolonii.
Protože se jedná o okrajovou část města, cítí tamní občané menší zájem ze strany radnice.
Požadují, aby město těmto uvedeným problémům věnovalo zvýšenou pozornost.
Zastupitelé za KSČM po celé volební období poukazovali na různé nešvary a problémy ve městě. Bohužel, ne vždy jsme vyslyšeni. Jako opoziční zastupitelé nemáme situaci právě jednoduchou. Ale nevzdáváme se. I za tohoto stavu budeme vždy stát na straně spravedlivého řešení každodenních problémů.
Zastupitel Miroslav Raindl 

Žádné komentáře: