1. 10. 2018

Lež a špína aneb Lesk a bída .. už je tady. ( Honoré De Balzac )

Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE  špiní ve svém volebním programu  moje jméno.
Za čtyři roky mé práce jako jediný politický klub. Kladu si otázku zda se bojí, nebo chtějí ještě větší moc, překážím nebo chtějí prosazovat své zájmy ve kterých jim bráním.

Pokud je člověk ve funkci starosty, musí bohužel počítat s tím, že bude špiněn.
Je to způsob mocných nebo dravých, jak odstavit vybrané lidi, kteří nechtějí sloužit moci, ale pracují pro své lidi. Poslední roky jsme toho bohužel svědky na všech stupních politiky.
Že tento útok přijde od subjektu, se kterým jsem téměř 4 roky spolupracoval, mě překvapilo. Ve volebním programu NAŠE KRÁSNÉ HRANICE jsme se věnovali práci v budoucím období a takovéto praktiky jsme nepřipustili. Od subjektu, který vyhlašoval korektní kampaň, jsme to neočekávali. Ještě to dali do úst člověku, kterého si jako lékaře vážím. Možná jsem lidskou vyzrálost pana doktora Poláška přecenil. Pokud někdo kamarády staví nad společenskou morálku a přínos pro celé město, není prozatím připraven být odpovědný.
Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE ústy pana Poláška napsal, že jsem intrikán, rozdávám politické funkce a cosi organizuji. Myslím, že toto jsou důvody : 
 1. Před třemi roky to bylo právě toto politické uskupeni, které za zády svých politických spojenců rozehrálo hru, po které byl odvolán starosta města pan Vladimír Juračka a odstoupila paní místostarostka Radka Ondriášová.
 2. Dnes tento klub nemá odvahu uvést ve svých volebních novinách, že toto uskutečnilo i za pomoci KSČM. Taktně se tomu vyhli, aby nemuseli zdůvodňovat metody uchopení moci a dnes neradi slyší, že tento politický klub byl a dodnes je naší koaličním partnerem. Tedy i naším partnerem.
 3. Z rozeslaného materiálu”volební noviny” téměř vyplývá, že byli jediní, kdo pracovali. Již v červnu jsem zaslal občanům tisk, ve kterém byla shrnuta práce celého vedení města a to včetně tzv. opozice. Je pro mě smutné, že si přivlastňují naši společnou práci.
 4. Bohužel ani deklarované velké stavby nevymyslela OTEVŘENÁ RADNICE. O Palačovskou spojku usilovali všichni již roky před námi. Obchvat města byl navržen již v roce 2010 do připravované změny územního plánu města, který byl schválen v roce 2016. Také rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží byla již naplánována a bohužel zastavena z důvodu nezkušenosti pana Lesáka. Pamatuji si větu pana Ing.Haši, který řekl : “Opravme to, s Českými dráhami se na variantě přesunu před nádraží nedohodneš a zůstane nevyužita v té době možná dotace”. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Bohužel tři místa v radě pro tento klub rozhodla a dnes autobusové nádraží opraveno nemáme. S ČD pan Lesák nic nevyjednal.
 5. Před nedávnem nás bohužel opustil pan Ing. Ivo Holec. Na zastupitelstvu města byl navržen z tohoto důvodu nový člen dozorčí rady společnosti Ekoltes. Pan Liederman z ČSSD byl schválen nadpoloviční většinou hlasů ZM. OTEVŘENÁ RADNICE toto rozhodntí nejvyššího orgánu města nerespektovala a na valné hromadě Ekoltesu schváleného zastupitele do funkce neuvedla, přestože jsem důrazně upozornil na rozhodnutí zastupitelstva.
 6. Z výše uvedeného důvodu opozice v zastupitelstvu začala projednávat odvolání pana Lesáka z funkce místostarosty města. Pan Juračka Hranice2000 to nazval největší arogancí, kterou za všechna svá funkční období zažil. Neuposlechnutí usnesení zastupitelstva ve svém důsledku zakládá rozklad řízení města na principu rozhodování nadpoloviční většiny.
 7. Na následném zastupitelstvu bylo neuposlechnutí značně kritizováno a pan doktor Polášek mě obvinil, že vše organizuji. Dnes je toto vyjádření pana doktora Poláška nazváno ve volebních novinách Hranice2000 jako obdoba vystoupení Milouše Jakeše. Své partnery tehdy odstavila OTEVŘENÁ RADNICE a asi to dle nich nebyla intrika. Nesplnění usnesení zastupitelstva uskutečnil také tento klub a za kritiku může někdo jiný. Navrhované odvolání pana Lesáka bylo nakonec zastaveno, protože bylo dle mého soudu před volbami zbytečné a destabilizovalo by situaci ve vedení města.
 8. Rozdáváním funkcí má pan Polášek zřejmě na mysli dovolbu do rady města, kam byl zvolen za pana Ivo Holce pan Ivan Sumara z KSČM. Mimochodem tento člověk pracuje pro město již téměř dvacet let a je skvělým odborníkem na sociální oblast. Také kontrolní funkce se vždy přenechávají opozici a tak byl návrh pana Liedermana logický. Jiné funkce řešeny nebyly.
 9. V minulosti jsem kritizoval rodinné vztahy ve vedení Ekoltesu. Až v nedávné době jsem se dozvěděl, že pan Smolka vyhodil, řádně ve výběrovém řízení vybraného ředitele, aby tam dosadil svého spolužáka. Z tohoto důvodu bych doporučil panu Poláškovi, aby se podíval do vlastních řad.
 10. Společnost Ekoltes předložila pod vedením pana Smolky projekt rekonstrukce sběrného dvora. Byl mediálně velkolepý. Na základě ekonomického rozboru, který jsem radě předložil, zastavili tento PR projekt pana Smolky vlastní lidé. Pro skutečné potřeby města byl nepotřebný a nákladově nerealizovatelný. Ve svých volebních slibech pan Smolka tuto přestavbu propaguje i nadále.
 11. Všechny politické strany si hradí svoji kampaň a nabídku programu z vlastních zdrojů. Pan Smolka si za peníze Ekoltesu zorganizuje pod praporem oslav podniku reklamní akci za desitky tisíc a já mohu dnes opět položit pouze otázku, zda mu to vlastník, tedy město, povolil. V zastupitelstvu ani radě města jsem tuto žádost neviděl.
 12. Před 4 roky jsem vystoupil z ANO. Šel jsem pomoci myšlence na odborně řízený stát. Nemohu však sloužit člověku, který vědomě sloužil v STB, využil transformaci našeho státního majetku ke svému prospěchu, začal řídit ANO jako polovojenskou organizaci, chce ovládat media a směřuje k diktatuře. Mně to vadí, podnikatelům z Otevřené radnice očividně nikoli, protože i přes tyto fakta si tuto organizaci vybrali jako hlavního partnera.  Budu rád, když se pan doktor Polášek vyjádří k morálnímu aspektu v této věci, abychom napříště věděli, zda je touha po moci výše než morálka v demokratickém státě.
 13. Naše město bylo v nedávné době svědkem smrtelných nehod na silnici I/47. Za účasti starosty a místostarosty pana Lesáka bylo po velmi pečlivém odborném rozboru přistoupeno ke snížení rychlosti na 50 km/hod. Dnes má tento politik v programu s ohledem na prospěch vrácení rychlosti zpět na 70 km/hod. Myslím, že dopředu dobře ví, že to odborníci neučiní, ale body jsou body. Tento přístup je pro mě v životě nepřijatelný.
 14. Všechny politické kluby, tedy mimo podnikatele z OTEVŘENÉ RADNICE, mohou potvrdit, že jsem nikomu nebránil v přístupu k informacím a navrhoval veškeré záležitosti tak, aby na nich byla shoda celého politického spektra. Nikoho tedy nebudu špinit a věřím, že lidé posoudí chování každého z nás. Přeji všem kandidátům v letošních volbách, aby jejich programy byly realizovány, protože v tom vidím smysl politické práce a přínos pro naše město.
Srdcem pro Hranice Jirka Kudláček - starosta

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Pánové z Otevřené radnice jdou primárně za svými osobními, resp. podnikatelskými zájmy. V minulém volebním období se jim nepodařilo radnici zcela ovládnout a díky tomu nebyli schopni své soukromé zájmy plně realizovat. Nedej bože, aby radnici díky našim hlasům ovládli!
J.Novák

Anonymní řekl(a)...

Přečetl jsem si volební tiskovinu Otevřené radnice. Jaká nestydatost!! Ač jsem nikdy na internetu nediskutoval, nemohu se ubránit a doufaje v pochopení redakce se aspoň krátce vyjádřím k některým tvářím, které na nás hledí z křídového papíru.
Pan Selzer – V zápisu ze zasedání zastupitelstva jsem si přečetl jeho poslední projev v zastupitelstvu. Stejnou úroveň má formulace, že Otevřená radnice chce, cituji z jejich předvolební agitace, „dokončit severovýchodní obchvat města“. Přitom ten obchvat zatím nebyl ani zahájen, a to ani v jeho přípravě. Zatím ani zdaleka neexistuje projekt stavby, není zajištěno financování, pan Selzer nedokázal zatím jednoznačně vyřešit ani to základní – střety zájmů, vlastnictví pozemků, a tedy i trasu obchvatu.
Pan Lesák – V kruhu blízkých vysvětlil, proč si nechal sundat cedulku se svojí funkcí ze dveří kanceláře na radnici – nechce prý, aby ho ti lidi (rozumějte – občané města) pořád zdržovali při práci.
Pan Smolka – Nechápu, jak je možné, že ten, kdo m.j. vyhodil z okna z městských peněz částku prý se blížící 2 milionům, nejen zůstal ve funkci ředitele městské firmy, ale Otevřená radnice ho dokonce zařadila na kandidátce mezi své lídry.
Václav