4. 10. 2018

Ke koaliční problematice v Hranicích …...

Vážení spoluobčané,
jsem člověk od přírody zvídavý, s nevšedním  zájmem čtu volební a agitační materiály ostatních politických seskupení. Často nad nimi hloubám a to i před nadcházejícími komunálními volbami. 
       Dělám to rád, politice se totiž ve svém volném čase věnuji celá desetiletí a člověk se poučí a někdy i mnohému přiučí. Navíc jsem z nemalé  části tvůrcem a architektem nejen současného komunálního volebního programu KSČM / se kterým se můžete seznámit níže na tomto serveru / ale i doposud platného Koaličního městského volebního programu města Hranic, který si můžete vyhledat na stránkách města.  Rád při tom srovnávám a je to většinou poučné.
Ani netušíte, jak velké jsou průsečíky jednotlivých volebních programů, kolik mají společného.
Je to pochopitelné, žijeme v jednom městě, pracujeme v jednom zastupitelstvu, řešíme stejné úkoly, známe potřeby , organizační i ekonomické možnosti města, chápeme , co by bylo ještě třeba udělat pro město a pro jeho občany.
Rozhodující není tedy to co voličům naslibujeme ( viz ono „ modré z nebe“), ale co se ukáže jako reálné a  realizovatelné v konkrétní praxi a co se nám při omezené délce volebního období a při daných ekonomických možnostech města a možnostech čerpání dotačních titulů podaří pro občany  uskutečnit.
Stejnou cestou se mi dostaly do rukou graficky vkusně provedené agitační noviny volební strany HORA – Otevřená radnice Hranice. Zahloubal jsem se tedy do jejich obsahu . Ten je opravdu nad míru pestrý….
Nutno dodat, že zvykem u podobných materiálů bývá prezentovat především svou práci a své vlastní strategické cíle. Volební noviny bývají většinou laděny pozitivně, nikoliv konfrontačně. Voliči oceňují nabídku a vstřícnost, nikoliv konfrontační tón a kritiku,  zvlášť když se jedná o kritiku druhých, vedenou mimo vlastní řady a na adresu jiných politických subjektů . A to dokonce těch, se kterými jsem strávil více než 3 plodné roky v koaličním svazku. Volič by takto mohl získat jistě zcela chybný a nepodložený názor, že pravděpodobně nemám příliš co nabídnout a chci tedy odvést pozornost od sebe a jsem si nucen vylepšovat vlastní immage formou útoků a kritiky těch druhých.
Nad takovou maličkostí , že čtenář je utvrzován, že vše, co se ve městě v posledních 3-4 letech pozitivního událo, vytvořila pouze a jedině  HORA, bych se příliš nepozastavoval. Podobný lapsus se snadno může přihodit při křečovitém pokusu o sebe prezentaci. Vnímavý čtenář si logicky doplní, že se jedná o práci společnou, kolektivní, že se na ní jistě podílelo mnoho kolegů zastupitelů a především nejmenovaných ale o to důležitějších pracovníků MěU Hranice . Ostatně  podobné  případy známe již ze Starého zákona ( „ Na počátku byl pouze bůh.“ Bůh řekl:“ Budiž světlo- a bylo světlo...“)    
To, co mi ale na volebních novinách HORA asi nejvíce vadí, a co se mne i KSČM velmi nemile dotklo je to, že se o nás naprosto mlčí. Tedy s výjimkou  fantaskního tvrzení, že jsme  měli být součástí komplotu s ČSSD ohledně volby do rady města Hranic a do dozorčí rady Ekoltesu.
Krátce před tímto tvrzením  MUDr Ctirad Polášek prezentuje politické spojenectví  HORA, ANO a KDU/ČSL  .Ani slovo o KSČM..
Vážení  a milí  kolegové, zastupitelé za HORA.  Vaše paměť je skutečně tak krátká, že si nepamatujete, kdo byl poslední tři roky Vašim loajálním a věrným koaličním partnerem ? Já to velmi dobře vím, neboť jsem těžká koaliční jednání s Vámi a s ANO absolvoval  a  spolupodílel se kromě volebního programu  i na tvorbě trojkoaliční smlouvy mezi subjekty HORA, ANO a KSČM. Mohu při ztrátě paměti posloužit  případně přesným zněním této smlouvy i jejím parafovaným originálem který podepsali  Jiří Kudláček, Mgr. Ivo Lesák a MUDr Ivan Sumara.
Na základě koaličních jednání a na tvrdý nátlak právě HORA se KSČM musela vzdát logického práva zastoupení v Radě města Hranic neboť pouze tímto krokem jsme umožnili realizaci změn, prospěšných pro občany,ke kterým následně i došlo. HORA  totiž dala Vás občany v šanc a jasně proklamovala, že tato podmínka je její nepřekročitelný limit  a jí obětuje možnost změny ve vedení města.
Souhlasili jsme a vznikla trojkoalice. Ačkoliv jsme koaliční smlouvu formulovali jako otevřenou pro další politické strany , k jejímu oficiálnímu rozšíření o další politický subjekt podpisem přístupového protokolu nikdy nedošlo. Součástí koaliční smlouvy bylo při tom místo v radě města pro ing Hašu ( pro komunistu bohužel ne) .
Po úmrtí zastupitele, člena Rady města Hranic a skvělého, poctivého a a charakterního  člověka ing Ivo Holce (mimochodem vůli abych jej nahradil v Radě města tlumočil mě osobně i starostovi na smrtelném loži), jsem byl na jednání Zastupitelstva města Hranic řádně svým klubem navržen a ve volbě s protikandidátem výraznou převahou hlasů zvolen členem Rady města Hranic, Nutno konstatovat, že kolegové a koaliční partneři z HORA pro mne ani tentokrát nehlasovali, ale rozhodla jasná převaha hlasů napříč politickým spektrem . Žádného kupčení ani vyjednávání například výměnou za místo v dozorčí radě Ekoltes  jsem se já ani nikdo z našeho klubu nikdy neúčastnil a nic takového nebylo ani zapotřebí.
Tolik tedy, aby pravdě bylo konečně učiněno za dost.
Máme za sebou plodné volební období, pro Hranice bylo uděláno spoustu pozitivního ovšem zdaleka nikoliv pouze nebo většinovou  zásluhou zastupitelů HORA.
Snažili jsme se po celé volební období o poctivou a vstřícnou koaliční spolupráci a nebyli jsme to rozhodně my, kdo se začal vymezovat vůči svým koaličním partnerům, Zkrátka s jídlem roste chuť..
Jako rozhodující vnímáme skutečnost, že poslední roky zastupitelstvo pracovalo jako kolektiv, a takové bychom je viděli rádi i nadále . Dělný spolupracující kolektiv, nikoliv sólující hvězdy a primadony.
Snad k tomu napomohou nadcházející komunální volby a soudnost a racionalita voličů, ve kterou pevně věříme...

za klub KSČM v Městském zastupitelstvu Hranice                 Hranice 3.10.2018
MUDr Ivan Sumara, člen Rady města Hranic
předseda komise sociální a bytové

Žádné komentáře: