3. 10. 2018

Ekoltes versus Hraničáci

Ačkoliv mi to poznání nečiní sebemenší radost, musím bohužel konstatovat, že pokud se týká čistoty města a jeho pravidelné údržby, je situace závažnější, než jsme předpokládali.
Oslovilo mne několik známých. Měli starost, co se to proboha děje s Ekoltesem, proč tato městská organizace, která má provádět údržbu města, neplní to, k čemu se tak halasně veřejně a před občany zavázala a co jim slíbila. Nenacházím na to bohužel uspokojivou odpověď.
Ať tedy za mne mluví pouze fakta....
Chodníky jsou zarostlé, například ten do Drahotuš směrem od autoservisu brzy už asi pod travním o porostem nenajdeme. Tráva v některých lokalitách přerostlá a práší se na ni ze sporadicky kropených cest. Zřejmě za to může nedůsledná kontrola prováděných prací. Pochopím, že někdy může nastat problém se vejít do harmonogramu úkolů, ale nedostatků v údržbě s příchodem nového vedení EKOLTES a.s. výrazně přibylo. Při tom občanům slibovali, že se bude vše dělat lépe.
      Pánové z vedení Ekoltesu, předpokládám, že asi nemůžete najít mapu města, protože v opačném případě hravě problémové lokality najdete a situaci vyřešíte. Bohužel stále ještě platí pořekadlo „Jaký pán, takový krám“.
     To snad má město zakládat nové technické služby, když jeho kmenová organizace není schopna údržbu města uspokojivě vyřešit?? Pokud ano, schopné pracovníky město jistě najde a možná ještě ušetří...
      Pevně věřím, že nové Zastupitelstvo, jehož složení vyplyne z nadcházejících komunálních voleb, se bude tímto ožehavým problémem zodpovědně zabývat a situaci vyřeší ku prospěchu a spokojenosti občanů.
      Pro ilustraci přikládám připomínky od našeho SVJ Cementářské sídliště, jak probíhá řešení našich připomínek v režii a scénáři Ekoltesu. Zhruba před cca 2-3 měsíci jsme nahlásili, že před domem máme zrezivělé odpadkové koše, aby to bylo prohlédnuto a vyměněno. Po urgencích byly 2 ks vyměněny, ale byly bohužel instalovány na staré, ohnuté a rezavé tyče. Po dalších urgencích, aby tyče alespoň natřeli a antikorozně ošetřili, máme nakonec všechny nové tyče i koše. Konečně to má tedy štábní kulturu. Přikládám foto před a po instalaci. Myslíte, přátelé, že toto upozorňování na problémy je naše práce?? Nikoliv. Celý proces by měl probíhat na úrovni Ekoltesu zcela spontánně a automaticky.
     Další poznatek -  stanoviště kontejneru na plast před firmou Ekoltes – domníváte se, že tak má toto místo vypadat?? Přikládám foto – co říkáte, žalostné a smutné, co!? Ještě, že se kontejner na někoho nevyvrátí.
Smutným faktem zůstává, že i někteří naši obyvatelé dokážou udělat neuvěřitelný nepořádek. Do úst se vtírají i expresivnější výrazy... Také my, občané – tedy někteří obyvatelé našeho domu, se snažíme v létě i v zimě udržovat naše chodníky. A to jsou pěkně dlouhé. Avšak uklízí jen někteří. Pro starší už je to zdravotní problém a mladí to mají, jak se říká NA HÁKU. Vždyť prý to má uklízet Ekoltes??!! Asi to bude i jinde podobné.
Závěrem lze říci, chce to velkou změnu, jinak se budeme potácet mezi stále stejnými problémy...
Vzpomeňte si na to prosím, při komunálních volbách!

Žurmanová Jarmila
zastupitelka města Hranic za KSČM 

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

A co na to pan Smolka alias bohatý ekolog (jak se nechává pojmenovávat), který se po zbohatnutí na slunečních elektrárnách vrátil do Hranic, aby nám tady pomohl a ukázal, jak se to má dělat.
Jana

Hranické listy řekl(a)...

Obdrželi jsme anonymní reakci na článek paní Žurmanové, vyjímáme to podstatné:

„...na veřejné zeleni pracuje cca 14 zaměstnanců a ti mají na starost plochy od Bělotína až po Jezernici. Doporučuji ji aby si zjistila kolik lidí zaměstnávají Techn. služby v partnerském městě v Holandsku ...„

Autorovi výše uvedeného komentáře rekapitulujeme, co ve svém příspěvku napsala paní Žurmanová:

„... nedostatků v údržbě s příchodem nového vedení EKOLTES a.s. výrazně přibylo...
...Pánové z vedení Ekoltesu, předpokládám, že asi nemůžete najít mapu města, protože v opačném případě hravě problémové lokality najdete a situaci vyřešíte. Bohužel stále ještě platí pořekadlo „Jaký pán, takový krám"...
...chce to velkou změnu, jinak se budeme potácet mezi stále stejnými problémy...“ Konec citátu.

Jsme přesvědčeni, že nezaujatí čtenáři pochopili, že paní Žurmanová píše o úrovni vedení Ekoltesu a že anonymní autor se zřejmě pouze pokouší odvést pozornost od viníků kritizovaných nedostatků.
Redakce

Anonymní řekl(a)...

Je ironií (hloupost nebo záměr?), že podsouvají autorce článku něco, co neřekla. Vše je samozřejmě v úrovni řízení, což nezáleží až tak na personalistice jako na schopnostech konkrétního vrcholového manažera (posouzení potřebného počtu pracovníků, organizace práce, atd, atd).
AB