15. 8. 2016

Vyjádření pana Ing. Hübla, ohledně projektu čisté Hranice.

Poslední dobou je celkem u nás v Hranicích rušno, ohledně projektu Čisté Hranice a o jejich první kauze Antaka.

O projektu Čisté Hranice se dozvíte více zde.

Rozhodli jsme se položit panu Ing. Hüblovi dvě otázky.

1) Proč jste si vybrali, jako první vaši "kauzu" zrovna tento projekt? 
2) Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Zde je vyjádření pana pana Ing. Hübla:

Ad.1) Skupina občanů mne požádala o pomoc proti vydanému závěru zjišťovacího řízení záměru firmy Antaka. Podrobně jsem prostudoval všechna vyjádření k záměru fy Antaka a  usoudil jsem, že jejich obavy ohledně šíření zápachu mohou být opodstatněné. Rozhodli jsme se proto využít práva podání rozkladu proti rozhodnutí MŽP. Abychom mohli být účastníky řízení museli jsme založit Čisté Hranice z.s., proto je Antaka  první. O členství pana starosty jsem se dozvěděl až v průběhu zpracování rozkladu. O politickou situaci se již delší dobu nezajímám. Vždy mi šlo pouze o to, aby se s veřejnými prostředky nakládalo rozumně. Pokud mne někdo požádal o pomoc ve veřejném zájmu, snažil jsem se vždy vyhovět.

Ad.2) V nejbližší budoucnosti již neplánuji nic. Pracuji v komisích, kde dávám podněty  a připomínky k projektům. Záleží jen na zastupitelích, zda je využijí nebo ne. Jsou to legitimně zvolení zástupci a do jejich rozhodování nemohu zasahovat.


S pozdravem
Ing. Karel Hübl

Žádné komentáře: