24. 4. 2016

K rozvoji města

Dobrý den, 

ukázku, kterou jste zaslal znám osobně, protože s paní architektkou Zd. Vydrovou jsem v kontaktu. Nyní působí v Tišnově.
V textu je možné se doslechnout, že město Litovel postavilo od roku 1990 řadu veřejných budov. To je úsek 26 let.
Tento proces má své zákonitosti. Někdo musí mít vizi jak plánovat, jak zapojovat veřejnost nebo firmy, jak vše financovat a také schopnost přesvědčit Radu a Zastupitelstvo města. Zmíněný časový úsek měl své dotační možnosti i jiné předpoklady. 

Za stejný časový úsek naše město vedené panem  Juračkou a paní Ondriášovou nezadalo nikomu z architektů budoucí vizi města. Ignorována byla například práce pana architekta Roedera. Dále uvedení zrušili oddělení plánu a rozvoje města a honosili se úsporami ve mzdovém fondu.
Napřed prodali téměř celý bytový fond, pak městské kino, několik strategických pozemků a také kulturní dům na náměstí (bývalé JKP). Mimochodem tento dům byl na LV (list vlastnictví)  zapsán jako majetek města a byl dán pouze do správy Odborové organizaci Sigma Hranice. Tato asi v roce 1995 podala žalobu na určení vlastnictví (zastupoval pan Josef Úlehla) a město zastoupené panem Vl. Juračkou a právní kanceláří Svatoň se nároku na tento majetek, dle mého názoru, neoprávněně vzdalo. Pak se za stovky tisíc zadal Strategický plán rozvoje (2004-2010 ), kde bylo popsáno, co by se mělo, ale nebyl nikdo, kdo by zabezpečil výše popsané. Také se kupodivu zjistilo, že město nemá klubovny, sál a zázemí pro činnost spolků a tak pan Juračka navrhoval, že je nutné v budoucnu toto řešit.
Zajímavé ne?
Jsem ve funkci starosty 15. května 2016 1 rok. V našem městě proběhlo setkání s pracovníky stavební fakulty Praha, kteří se zabývají problematikou územního plánování. Dále zde přednášela zmíněná paní Ing. architektka Vydrová o práci v  Litovli. Nastartovali jsme komisi urbanismu a rozvoje, jejíž první prací byla úprava nábřeží řeky Bečvy v ulici Kropáčova, cyklostezky a názorové parkovací studie.
Velmi aktivně začala pracovat investiční komise pod vedením pana Ing. Selzera. Město vyhlásilo a také již vybralo pro externí spolupráci městského architekta (pana Ing. arch. Kuchtu).
 
Nyní, po roce práce, jsme se tedy vrátili do stavu, kdy budeme schopni kvalifikovaně tvořit vize. Máme mnoho plánů, na kterých již pracujeme. Kruhová křižovatka Slavíč. Nájezd z výrobní společnosti Pressbeton na silnici první třídy. Přebudování podjezdů pod vysokorychlostní železnicí u CTparku a bývalé Sigmy. Plánujeme vybudovat nový obchvat na dálnici od CTP i prostoru bývalé Sigmy. Vyjednáváme o areálu Jaslo. Jsme v kontaktu s ČD i Správou železniční cesty, abychom  něco udělali s dopravními železničními terminály. Aktivně burcujeme odpovědné k dokončení Palačovské spojky. Chceme rekonstrukci autobusového nádraží. Věnujeme se celé řadě detailů, například vzhledu našich kruhových křížovatek aj. 

Jenže 26 let pasivního přístupu k rozvoji města nikdo nenahradí.  Po reorganizaci potřebných struktur budou následovat územní studie proveditelnosti. Dále výběr investic dle finančních možností města. Zařazení do plánu a zadání stavební a prováděcí dokumentace. Realizace a výsledek. Od roku 2015 vše organizujeme tak, aby celý nastavený proces rozvoje směřoval ke konkrétním výsledkům. Myslím, že se nám to daří. Výsledky však bude sklízet další generace, protože pro naši to nikdo odpovědně nepřipravil. Letos v květnu jsme nuceni přijmout nový Územní plán na kterém se pracovalo téměř 7 let. Byla dotace a tak se starý překlopil do nového, žádné strategické změny, žádný plán rozvoje. Odpovědný zastupitel za tuto práci paní Ing. Ondriášová.

Co zbývá. Okamžitě tedy zahájíme práci na skutečném územním plánování pro další rozvoj našeho města. Práce na změně bude však trvat  další 2-4 roky (příprava vizí, zpracování návrhů, projednání s dotčenými orgány ČR a kraje, veřejná projednávání s občany, konečné zapracování do Územního plánu města Hranic).
V současné době taktéž bojuji za změnu přístupu Krajského úřadu Olomouc k naší oblasti. Vedou nás stále jako okres Přerov a také tak, zjednodušeně,  posílají investiční peníze. Přerov, dá se říci, bere vše.  Hranicko - Lipensko je však samostatná oblast s rozšířenou působností státní správy ( ORP ) , která spravuje 45 obcí a je čtvrtou největší v Olomouckém kraji. 

Jsem rád pane Raček, že se problematikou rozvoje zabýváte. Čím více takových lidí bude, tím kvalifikovaněji budeme všichni volit lidi do Zastupitelstva našeho města nebo do zastupitelstva Olomouckého kraje.
Možná to vyznělo trochu pesimisticky, ale budeme bojovat.

S úctou
Jiří Kudláček - starosta města Hranic


Dne 22.4.2016 v 23:47 Radim Raček napsal(a):
Dobrý den
Jako obyvatel Hranic posílám video zabývající se problematikou a řešením nádraží.
Je to pouze video s tím jak by se to dalo v Hranicích udělat. 


Děkuji pokud jste tento mail dočetl až sem a přeji krásný den.

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Snad je už teď jasné, proč byla tak důležitá výměna těch politiků ve vedení města, kteří tam seděli mnohdy celé čtvrtstoletí.
HM

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 25.4. 09:49:
Souhlasím, navíc s dovětkem, že většina z nich na těchto pozicích neměla co dělat hned od počátku. Docela by mě zajímalo, co užitečného za to čvrtstoletí pro město udělal například pan Úlehla, pokud vím, tak například jeden z protagonistů "zprivatizování" Besedy na náměstí. Jak by se dnes městu hodila!

Anonymní řekl(a)...

Když už je řeč o panu Ulehlovi, tak by mě docela zajímalo, kdo rozhodl a jakým vlastně dokumentem, že oficiálně (navenek) řadu let vykonával funkci předsedy dozorčí rady Ekoltesu. Rozhodnutí o tom jsem nikde nedohledala.
Alena

Anonymní řekl(a)...

A mě by zase "docela zajímalo", jaké ekonomické znalosti pan Ulehla ve funkci předsedy DR Ekoltesu prokázal.

Anonymní řekl(a)...

Je dobře, že došlo k výměně nejen pana Úlehly, ale celé té generace místních politiků, kteří si vzájemně předávali opratě na radnici po čtvrt století, jak správně uvádí autor prvního komentáře. A společně s tím si vzájemně předávali i různé osobní výhody. Jejich soužití už neneslo známky nějakého reálného soupeření idejí, to byla jen hra pro neinformované občany. Jejich jména všichni známe, protože se stále opakují na předních místech volebních kandidátek.
Jeden takový vůdce nikdy moc nevystrkoval hlavu, protože nebyl pomalu schopen vypotit smysluplnou větu, ale nikdy nechyběl na soupisce nějakých výhod. Druhý nerozuměl téměř ničemu, ale mluvit uměl bez zakoktání hodiny, bohužel o ničem. Další je tak odolný, že bude bojovat o flek starosty ještě v devadesáti letech. Jeho krasořečnění ale s lety doznává výrazných trhlin, protože koresponduje čím dál méně se znalostmi a stárnoucí pamětí. Jiní dovedli Ekoltes do stavu, kdy nezbylo nic jiného, než prodat celý jeden provoz.....
Domnívám se, že změna ve vedení radnice přišla bohužel až příliš pozdě a cena za to bude vysoká. Ale je dobře, že přišla. Přeji novému vedení města hodně energie při řešení nashromážděných problémů.
jn

Anonymní řekl(a)...

Naivita zdejších obyvatel je vpravdě nehynoucí.

Anonymní řekl(a)...

Vraťte městu Besedu (JKP, SKP). A ušetříme! Bohužel, asi je nenávratně pryč.
VL