4. 4. 2016

Duben, měsíc bezpečnosti.

Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen že v něm vylézají hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v garážích, kůlnách, stodolách či sklepích. Jejich řidiči se po zimním spánku dostávají do provozu, který oproti předešlému roku opět o něco zesílil. A tak byl duben po řadu let, tak jako třeba březen - měsíc knihy, vyhlašován měsícem bezpečnosti silničního provozu. Mělo to být jakési připomenutí všech řidičských povinností - bývaly posilovány hlídky dopravní služby, v některých okresech na nejisté řidiče padl děs a nevyjížděli v dubnu vůbec - už třeba proto, že neměli vozidlo úplně v pořádku a že pravděpodobnost postihu byla v dubnu větší než jindy.
V současné době asi moc velký nárůst hlídek dopravních policistů v tomto měsíci nelze očekávat, přesto bychom chtěli řidiče upozornit na to, že je to již tři měsíce, co od 1. ledna letošního roku došlo k částečné úpravě pravidel silničního provozu, díky které možná stovky řidičů denně porušuje dopravní předpisy v našem městě a ani o tom neví.
Jedná se o 'Zákaz vjezdu nákladních automobilů', který se teď vztahuje na daleko více aut. Doposud platilo, že dopravní značka 'Zákaz vjezdu nákladních vozidel' platila pro auta s hmotností nad 3,5 tuny. Od letošního roku je ale situace jiná a značka se vztahuje na všechna auta z kategorie N, tedy i na nákladní automobily, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3500 kg. Nově se tak zákaz vjezdu týká menších dodávek, pickupů, tahačů, ale také třeba osobních aut s mřížkou za zadními sedadly. Podle ČT se tato změna týká více než půl milionů aut.
Pozměněná vyhláška č. 294/205 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích nově popisuje tuto dopravní značku takto: "Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy."
Pokud tedy u zmíněné značky není dodatkovou tabulkou doplněna hmotnost, žádné nákladní auto za ni nesmí. Tyto značky jsou přitom téměř všude - na silnicích, při vjezdu do ulic nebo částí města, na parkovištích atd.
Ministerstvo předpokládá, že obce postupně doplní dodatkové tabulky do míst, kam budou chtít zakázat pouze vjezd velkých nákladních aut, stejně jak tomu bylo doposud. Pokud by to totiž neudělaly, hrozilo by, že zcela odříznou zásobování některých částí a také výrazné zpomalí provoz.
A co to znamená pro naše město?
Pojďme se podívat. Zatímco dvě příjezdové cesty na náměstí jsou bez problému, zde je vjezd upraven značkou zákaz vjezdu vozidel nad 5 tun (obrázky si zvětšete).

Příjezd po ulici 28.října
Příjezd po ulici Svatoplukova
Vjezd na ulici Teplická přes Potoční

Vjezd na ulici KomenskéhoProblém tedy není samotné centrum, ale okolí centra, které je pro nákladní vozidla nepřístupné. Takže nastala situace, že po ulici Svatoplukova sice mohou vozidla o nižší hmotnosti než 5 tun vjet na náměstí, problém je ten, že nemají vůbec žádnou možnost se na tuto ulici dostat protože, jak ulice Komenská tak ulice Teplická, je pro nákladní vozidla uzavřena.

Další omezení pro nákladní vozidla, nově i pro dodávky, pickupů, ale také třeba osobních aut s mřížkou za zadními sedadly.
Tř. 1. máje
Vjezd na ul. Kpt.JarošeŘidiče těchto vozidel bychom chtěli upozornit na další zákulisí této změny. A to především na dálnicích, kde se tato značka vyskytuje ve variantě „Zákaz vjezdu nákladním autům do rychlého jízdního pruhu“. Teoreticky by tak každá dodávka, která na dálnici jede levým, tedy rychlým pruhem, měla dostat pokutu, která ještě nedávno hrozila jen neukázněným šoférům náklaďáků a kamionů. Aby dodávky do levého pruhu vjet směly, musí být u značky ještě dodatková tabulka. Ta ovšem většinou chybí.
Ministerstvo si navzdory zjevné nedomyšlenosti novinky stojí za tím, že je změna v pořádku, i když o ní drtivá většina lidí nemá ani ponětí. 
Žádné komentáře: