31. 12. 2015

HL - vzpomínáte?

Vážení čtenáři. Našli jsme v archívu zajímavou odpověď z přípravy stavby "I/35 Lešná - Palačov."
Názor si jistě uděláte sami. V roce 2010 vládl tandem Wildner - Ondriášová.
Odpovídá ŘSD ČR se sídlem ve Zlíně:

K Vaší žádosti ze dne 10. 5. 2010 o poskytnutí informace o postupu přípravy a stavu finančních prostředků na rok 2010 stavby: "I/35 Lešná - Palačov" sdělujeme následující:

- Stavba řeší připojení silnice I/35 z Valašského Meziříčí v nové trase severním směrem mimo zastavěné území na silnici I/48 u Palačova, prostřednictvím nové MÚK Palačov

- V roce 2009 probíhala inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí bylo vydáno 18. 12. 2009 a nabylo právní moci 6.2.2010.
- V roce 2010 jsou podle harmonogramu plánované práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

- Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2010 je zahájení prací na DSP pozastaveno

- Předpokládaný termín realizace stavby je stanoven na druhé čtvrtletí roku 2012 a ukončení na čtvrté čtvrtletí roku 2016

- Nové termíny další přípravy a následné realizace předmětné stavby budou stanoveny po přidělení finančních prostředků.

Co dodat. Jako silvestrovský vtip dobrý, ne?
Vaše redakce

Žádné komentáře: