10. 12. 2012

Rozdělení Ekoltesu schváleno, otazníky zůstaly.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva se přítomným dostalo překvapivého vysvětlení, že „odštěpení“ provozu tepelného hospodářství (dále provoz TH) od Ekotesu není až tak důležité. Důležitější je paralelně provedené snížení jmění tohoto provozu zhruba na polovinu, o kterém se oficielně moc nemluví. Znalcem vypočítaná nová hodnota provozu tepelného hospodářství se projeví snížením ročních odpisů kotelen o asi 3 miliony korun. Nižší odpisy prý přinesou snížení ceny 1 GJ tepla přibližně o 45 Kč, což podle představitele Ekoltesu stabilizuje strukturu současných odběratelů tepla. Potom už nebude ani nutné, aby se našel kupec, který by kotelny za tak nízkou cenu koupil.
Posunutí diskuze o prodeji kotelen na mimořádném zasedání zastupitelstva  aspoň k tomuto bodu považuji za určitý pozitivní posun. Škoda však, že na této úrovni skončila.
Že skupina místních koaličních politiků hledá cesty, jak se vyvléknout z následků svého mnohaletého „hospodaření“ v Ekoltesu, bylo jasné od počátku. Naopak není jasné, jak se budou řešit další důsledky prodeje provozu TH za předpokládanou „akční“ cenu (popřípadě jeho zpětné včlenění do Ekoltesu). Navrhovatelé by museli představit nejen rozsah důsledků ztráty cash flow pro zbytek Ekoltesu i pro město, ale současně obhájit předpokládaný způsob řešení. Je s podivem, že bez znalosti řešení důsledků oddělení kotelen od Ekoltesu koaliční zastupitelé přistoupili na spartakiádní hlasovací cvičení.

Pozornost si ale nyní dovolím zaměřit ještě jiným směrem. Pokud stačí ke stabilizaci provozu TH úspora ročních nákladů cestou snížení odpisů o 3mil. Kč ročně dosažená tak krkolomným způsobem, proč celá léta Ekoltes do ceny za teplo zahrnuje zisk? Když jsem před více než 5 lety tuto otázku položil, byl jsem odbyt odpovědí, že „Ekoltes je podnikatelský subjekt a z každého podnikání se musí vytvářet zisk“…a po letech stále tentýž představitel Ekoltesu navrhuje snížit výše popsaným způsobem jmění provozu TH (zvolený způsob bude stát minimálně třičtvrtě milionu korun) doprovázené snížením odpisů a tím snížení ceny tepla. Následně se možná dočkáme i zpětného včlenění provozu TH do Ekoltesu.
Pokud všechny tyto otázky nebudou zodpovězeny a uspokojivě vyřešeny, je nutno považovat rozdělení Ekoltesu diplomaticky řečeno za nesystémové opatření. Proto je k politování, že na mimořádném zasedání zastupitelstva vůle zabývat se těmito otázkami ze strany starostky a radních (s výjimkou Ing. K.Hübla) chyběla.
Z.Špiřík

Žádné komentáře: