12. 12. 2012

Kam byly „odkloněny“ peníze zaplacené odběrateli tepla?

Rada města si příliš hlavu s kvalitou poskytovaných informací neláme. Bývají neúplné, často zmateční, netransparentní, bez stanoviska rady. Jeden ze dvou materiálů předložených zastupitelům na mimořádném zasedání 3. prosince ohledně kotelen Ekoltesu byl výjimkou. Nebyl však zpracován radou, ale znalcem, který posuzoval současnou hodnotu provozu tepelného hospodářství Ekoltesu (dále provoz TH) v souvislosti s připravovaným odštěpením od Ekoltesu. 
Následující tabulky jsou součástí zmíněné zprávy vypracované znalcem, celou zprávu naleznete na webu radnice. Obsahuje základní ekonomické informace o provozu TH, m.j. i výši odpisů, investic a HV (hospodářský výsledek, zjednodušeně zisk).


Kliknutím můžete tabulky zvětšit

Z tabulek je možno vyčíst, že provoz TH jen za 5 předcházejících let 2007 až 2011 vykázal HV ve výši 10 124 mil.Kč. Ten byl odběratelům promítnut do ceny tepla. Za zmíněných 5 let byly do ceny tepla dále zahrnuty odpisy ve výši 33,283 mil.Kč (viz tabulka). Z takto vytvořených zdrojů (HV + odpisy) provoz TH použil částku ve výši 18,181mil.Kč na investice. Když sečteme do ceny tepla zahrnutých 10,124 a 33,283 mil. Kč a odečteme proinvestovaných 18,181mil.Kč, dostaneme 25,226 mil. Kč. Těchto 25 milionů korun bylo v uvedeném období vyvedeno z provozu TH a ve společnosti Ekoltes použito na financování jiných aktivit. Protože Ekoltes už nějakou dobu vykazuje ztrátu, nabízí se logická otázka, kde tyto peníze skončily? Pravděpodobně ve ztrátových aktivitách Ekoltesu – plovárna?, koupaliště?, …a co dál? Na to politici řídící Ekoltes odmítají odpovídat, je to prý jejich obchodní tajemství! Nedávno na zastupitelstvu zaznělo, že plovárna vykazuje roční ztrátu jen 2,5 mil.Kč, nikdo z politiků z představenstva a dozorčí rady Ekoltesu neprotestoval. Tak kam vlastně plynou peníze uhrazené v ceně tepla? A konečně, čím, resp. jak budou tyto blíže nespecifikované způsoby použití prostředků zaplacených odběrateli tepla nahrazeny po snížení jmění provozu TH potažmo po jeho prodeji?
A abych se vrátil k úvodu, uvedu ke svému tvrzení jeden příklad: Slečnou starostkou Ondriášovou předložená část materiálu pro zastupitelstvo uvádí hospodářský výsledek provozu TH v roce 2007 2 790 tis.Kč, v roce 2008 491tis.Kč, … I zástupci Ekoltesu tyto údaje označují za chybné…
Zdeněk Špiřík

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Nechce se mi tomu věřit. To nám celé ty roky do očí lžou, jak pro nás dělají všechno a ve skutečnosti naše peníze používají i k financování vstupného do plovárny? Rozumím tomu správně?
Jana