13. 12. 2012

Jedná se o selhání systému

Otazníky kolem kotelen jsou výsledkem systémového selhání. Pokud nebude změněn systém řízení Ekoltesu, budou se problémy prohlubovat a příště se projeví jinou formou.

- O problémech provozu tepelného hospodářství na místním trhu se ví roky. Potřebná opatření členové představenstva a dozorčí rady nerealizovali a nyní navrhují se provozu Tepelného hospodářství zbavit. Jak to, že rada města letos prodloužila mandát politikům v orgánech Ekoltesu na další období?
- Jak to, že o opakovaném překročení přiměřeného zisku při stanovení ceny tepla dodávaného Ekoltesem se musíme dozvědět ze zprávy znalce, který se zabýval předchozími 5 roky?
- V čem spočívaly postihy Ekoltesu ze strany Státní energetické inspekce za zahrnutí příliš vysokého zisku do cen dodávaného tepla?
- Jak to, že o řadě soudních řízení, či odvolání městské firmy Ekoltes (směřujících ve svých důsledcích proti občanům města, kteří si chtějí postavit vlastní kotelny) se zastupitelé města dozvěděli jen mimochodem, „díky“ projednávání prodeje kotelen?
-Selhal systém řízení Ekoltesu postavený prioritně na politicích, na povolebních vyjednáváních, na slepování koalic založeném na odměnách za funkce v Ekoltesu.  Systém, kdy představenstvo, dozorčí rada a rada města (valná hromada) je pod majoritní kontrolou koaličního politického uskupení. Jaké změny ve způsobu řízení Ekoltesu, aby se něco takového neopakovalo, předkládá rada města?
- Podle Zákona o obcích má navrhovat složení představenstva a dozorčí rady Ekoltesu zastupitelstvo. Proč se složení řídících a kontrolních orgánů Ekoltesu neprojednává v zastupitelstvu, před zraky občanů města (voličů), ale v zákulisí?

…A ve vzduchu visí řada dalších nezodpovězených otázek. Nepřekvapil proto obsah návrhu usnesení, které předložil na mimořádném zasedání zastupitelstva 3. prosince Mgr.M.Raindl jménem klubu zastupitelů zvolených za KSČM:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání ukládá radě města
1.    Navrhnout a projednat v ZM opatření ke zkvalitnění řízení a.s.Ekoltes
2.    Předložit ZM krátkodobá a dlouhodobá opatření k vyvedení Ekoltesu ze současné krize.
Odpovídá RM
Termín: únor 2013.
Překvapilo však, že ke schválení návrhu usnesení scházely 2 hlasy dvou chybějících zastupitelů zvolených za KSČM.
Zdeněk Špiřík

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Pane Špiříku, máte plnou pravdu. Bohužel, s těma chybějícima komunistama je to smůla.
Alespoň by se tím usnesením Ekoltes provětral. KL