28. 5. 2012

Radnice zveřejňuje lživé informace

Pan Raindl má v předchozím příspěvku o sečení trávy pravdu. Na webu radnice, popř. Ekoltesu budete program sečení trávy ve městě hledat marně. Proč? S neinformovanými občany se lépe manipuluje. Aby nám radnice mohla lhát, že je vše v pořádku a v souladu se smlouvou s Ekoltesem, nepotřebuje, aby občané města měli tuto smlouvu k dispozici.
Jako příklad může posloužit zpráva zveřejněná na webu radnice, která již v nadpisu manipuluje se skutečností:


Podle Rámcové smlouvy uzavřené mezi městem a Ekoltesem má být 1.seč v lokalitách 1.kategorie ukončena do konce května. Do 1.kategorie lokalit nepatří jen Sady Československých legií, ale i lokalita U žáby a uváděný parčík naproti mostu. Formulace "Místo toho se uskuteční sečení okolních pozemků (U žáby a parčík...)" ve 2.odstavci článku je zavádějící. Ekoltes musí vykázat úsporu odpovídající tomu, že letos neproběhne několik sečí v Sadech Čs. legií.

Podle smlouvy mezi městem a Ekoltesem má 1.seč trávy i na plochách zařazených do 2.kategorie proběhnout rovněž v květnu. Proto informace v posledním odstavci, že "Do konce června bude,..." znamená, že všechny uváděné lokality (patří do 2.kategorie) budou posečeny o 1 měsíc později.
Za problémy se sečením trávy nemohou pracovníci, kteří trávu sečou. Jedná se o mnohaletý organizační problém a za chyby v organizaci práce nese vinu vedení Ekoltesu. 
Město však sankce neuplatní. Městští politici vládnoucí koalice v čele města (a placení městem) by museli potrestat politiky téže koalice ve vedoucích funkcích v Ekoltesu (a placené Ekoltesem).
(red)

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Jenom je smutné, že odpovědní z Ekoltesu tyto články čtou, jen nemají tolik morální síly obhájit se.
Nebo je tento článek lež?
Dobrý den, pane Vinklere a Bakovský, pěkně mlžíte ...


Oblak

Anonymní řekl(a)...

A vida, on nějaký harmonogram sečení přece jen existuje. Když se to tvrdí přímo v nadpisu článku zveřejněného na oficielních stránkách města. Proč ho tutlají před hranickou veřejností? Pepa

Anonymní řekl(a)...

Paňmámy a pantátové na zámku jsou spokojení. Takže je všecko takjak má být. Jen obyvatelé sídlišť jsou nespokojení.