12. 5. 2012

Nic neříkající odpověď také odpověď.

Jak jsem uvedl již v příspěvku Stará se město dobře o zeleň?, obrátil se občan našeho města na starostku ing.Ondriášovou níže uvedenou žádostí o poskytnutí informace, proč se kácely stromy na rohu ulic Švabinského a Nádražní:
 
Vážená paní,
žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Proč a jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského? Stromy podle pařezů neměly žádné známky hniloby a ani jiné poškození.

Tady je velmi kvalifikována odpověď vedoucí odboru, která nic neříká, ale občane dostal jsi odpověď. Úplné znění:

Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

Glosa na závěr:
Starostka města nemá ani tolik slušnosti, aby alespoň parafovala to, co nějaký úředník napíše. Okrasné borovice o výšce do 6 metrů ohrožovaly budovu? Nebo elektrické vedení, které tam není?  Jediný strom (smrk), který tam zůstal, není tedy „nebezpečný“. Druhý, vzdálený 1 metr, byl označen za nebezpečný a pokácen. Nebo spíš někdo potřeboval více dřeva na zimu? Z odpovědi není ani zřejmé, který orgán ochrany přírody to povolil (města, kraje, nebo?).  Proč by se tím starostka zabývala, když žádá jen nějaký občan (potenciální volič), jak je to ve městě s tou zelení. Určitě takový občan takovou „inteligentní“ a arogantní volenou úředníci, jako je starostka, již nikdy volit nebude.

M.Klousek

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pane Klousek, doporučuji vám, abyste si zašel na oční, protože z té odpovědi je jasně patrné, co proč došlo ke kácení.

Možná to nebude problém vašich očí, ale vašeho intelektu, když vidím, že funkci starosty nazýváte funkcí úředníka.

s pozdravem R.R.

Anonymní řekl(a)...

Než bude autor komentáře R.R. příště někoho kritizovat, měl naopak sám trochu přemýšlet. Ovšem pokud mu to jeho vlastní intelekt vůbec dovolí. Autor příspěvku má pravdu. Starostka se chová jako úřednice, navíc často arogantní.
JN

Anonymní řekl(a)...

Pro ty co mají potíže s logikou jako R.R.:
Starosta není nikdo jiný, než úředník (v našem případě úřednice) odpovědný/á 100% za vedení správy města těm, kteří jej/ji platí. A těmi jsou daňoví poplatníci, bez ohledu na nepřehledný způsob přerozdělování daňových výnosů.
Pan Klousek se jistě ptal na skutečný důvod kácení stromů a dostal bezcennou formální odpověď, říkající pouze to, že stromy byly pokáceny prostě proto, že se to může. Takže, chce to naučit se chápat smysl psaného textu a méně myslet na provizi za každý příspěvek, který bude namířen proti zdejším článkům. Obě dovednosti bývají vzdáleny zejména lokajským typům s napoleonským komplexem.

Anonymní řekl(a)...

Proč nezveřejníte mé reakce, které v žádném případě neodporují pravidlům?

Starosta není úředník, tajemník (sektretář) je úředník!!
V odpovědi je jasně napsáno proč byly pokáceny. A ano je tam napsáno, i to, že se to může, protože existoval důvod pro to, aby majitel pozemku mohl pokácet a proto je majitel pokácel! Naopak by to byla šikana!

R.R.

Anonymní řekl(a)...

Paní Ondriášová nereaguje,paní Zaoralová také ne. Asi si myslí, že je nejlepší zaujmout pozici mrtvého brouka.
Marie J.

Anonymní řekl(a)...

By mně teda zajímalo do jaké kategorie zaměstnanců patří starosta, když ne mezi úředníky? Že by pracující inteligence jak se to dělilo v socialismu? :o)))

Anonymní řekl(a)...

Pisateli pod označením R.R.:
Když tady tak pořád dokola melete to samé, přečtěte si komentář k tomuto článku, který napsal J.Navrátil jako samostatný článek zveřejněný 15.5.
A o tom to je.

Anonymní řekl(a)...

Starosta není zaměstnanec. Přečtěte si zákoník práce a zákon o obcích

R.R.