13. 5. 2012

Prodej kotelen V

Na webu města do dnešního dne není k dispozici ani zápis, ani zvukový záznam z posledního zasedání zastupitelstva města (konalo se 3.května). Budu se tedy zabývat pouze podkladovým materiálem, který měli zastupitelé k dispozici k bodu programu o názvu Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s..  Zastupitelé rozhodovali o zahájení výběrového řízení (vyhlášení záměru) na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství, společnosti Ekoltes.

Z materiálu předloženého zastupitelům vyjímám (po doplnění chybějících údajů z jiných, dříve poskytnutých podkladů) následující informace o provozu tepelného hospodářství:

Odpisy:                                   Hospodářský výsledek:          Investice:
2007…    6 500 000                   2011…. 2 069 191              2007…    2 214 534 
2008…    6 560 396                   
2010…. 1 342 280              2008…    3 321 700 
2009…    6 649 665                   
2009…. 3 153 616              2009…    5 531 387 
2010…    6 691 000                   
2008……  491 957             2010…        296 990 
2011…    6 103 637                   
2007…..2 790 079             2011…     6 819 410 
Celk.přibl.32 500 000               
Celkem 9 847 123             Celkem   18 184 021


V odstavci Cíl v investiční politice vedení Ekoltesu deklaruje toto
„Zvýšení efektivity výroby tepla. V dalších letech kompletní – generální výměna veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20.“

Závěr k výše uvedenému:

Rada města a ředitel Vinkler v předloženém materiálu tvrdí, že celkem 20 z celkových 28 kotelen provozovaných Ekoltesem „nedosahuje technické úrovně dnešní doby“.
Provoz tepelného hospodářství přitom za posledních 5 let vytvořil zdroje (zisk a odpisy promítnuté do ceny tepla a občany města - odběrateli tepla - zaplacené) ve výši víc než 40 mil. Kč.
Na modernizaci tepelného hospodářství bylo použito pouze 18 mil. Kč. Zbytek se „rozplynul“ v celkových výsledcích Ekoltesu.  To je jeden z důvodů, proč cena tepla dodávaného Ekoltesem patří k nejvyšším v ČR. V této situaci je vrcholem licoměrnosti vedení města i Ekoltesu přehazování viny na občany města, kteří nečekali a moderní kotelny o „technické úrovni dnešní doby“ si již pořídili, či se k tomu chystají. A jak to bohužel obvykle už bývá, eventuelní důsledky prodeje provozu tepelného hospodářství by nepocítili praví viníci (volené vedení města, ředitel a místní politici v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu, kteří situaci dovedli do současného stavu), ale pracovníci tohoto provozu a občané města (při prodeji se předpokládá ekonomická ztráta).
Není třeba být doslova odborníkem, ale i při použití zdravého selského rozumu musí být podivné, na základě jak chatrných podkladů museli zastupitelé na zasedání zastupitelstva zaujmout stanovisko. Z výše uvedeného totiž rovněž vyplývá, že na vykazovaných pozitivních výsledcích provozu tepelného hospodářství je značně závislé hospodaření celého Ekoltesu. Je zřejmé, že provoz tepelného hospodářství trvale zlepšoval ekonomické výsledky Ekoltesu a to jsem se nezmiňoval o dalších důsledcích jeho prodeje. Jedná se např. o část podnikové správní režie, kterou provoz tepelného hospodářství nyní v ceně za teplo nese, atd. Zastupitelstvu však při rozhodování o dalším osudu tohoto provozu nebyla radou a vedením Ekoltesu předložena ani analýza dopadů jeho eventuelního prodeje na budoucí výsledky redukované společnosti.
Zdeněk Špiřík

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Pane Špiříku, děkujeme za objektivní informace. Jenže ty se jaksi nehodí vrchnosti. Včetně Ekoltes.Měli by tam být lidé spolehliví a pracovití. Ne chlebíčkáři /jak se jim dnes říká/.
Nespkojení občané J. H., F. H., J. K.

Anonymní řekl(a)...

Vinklera ve funkci drží místní klika politiků, kteří se přiživují na Ekoltesu. A své parazitování zdůvodňují tím, že Vinkler jako ředitel nemá na to, aby řídil Ekoltes sám. To je jako v Kocourkově. Nedivme se pak výsledkům tohoto "řízení".
Pepa

Anonymní řekl(a)...

Pepo ještě odpornější je sledovat, jak "zloději křičí chyťte zloděje". Jinak jak se ti co zavinili špatný stavu většiny kotelen Ekoltesu snaží teď problémy řešit pomocí soudů s těmi, kdo si řešení chtějí raději vzít do vlastních ruk.
F.H.