25. 1. 2012

Čí zájmy chrání hranická radnice?

Vrchnost usídlená na zámku občany města považuje zřejmě za 
své poddané, kterým je povoleno namluvit cokoli.
Zdeněk Špiřík


Plný text informace zveřejněné nedávno na webových stránkách radnice a v Hranickém deníku:
„Stromky v Hranicích byly před zimou ošetřeny.
Životní prostředí  / Společnost Ekoltes Hranice a.s. minulý týden prováděla ochranný nátěr kmenů mladých stromků v Hranicích. Kmeny některých stromků, především u báze, byly ošetřeny stromovým balzámem s nazelenalým zbarvením. Ošetřena byla místa kmínků tak, aby se operativně zabránilo např. rozšíření hnilobných procesů nebo poškození solí při zimní údržbě.

Údržbu veřejné městské  zeleně v Hranicích  provádí společnost Ekoltes Hranice a.s. na základě smluvního vztahu s Městem Hranice. Společnost Ekoltes Hranice a.s. je správcem městské zeleně. Pracovníci společnosti.Ekoltes jsou poučeni a provádí práce tak, aby nedocházelo k nešetrným zásahům vůči stromům. Odbor životního prostředí průběžně upozorňuje společnost Ekoltes Hranice a.s. na nutnost šetrného provádění prací v terénu.

Vypadá to tak, že vrchnost usídlená na zámku občany města považuje za své poddané, kterým je povoleno namluvit cokoli.
Nedlouho před zveřejněním výše uvedené informace jsem osobně autorce - představitelce odboru životního prostředí - ukázal přímo na místech některých stromořadí vysazených v rámci tzv. náhradní výsadby (kompenzace škod na životním prostředí při výstavbě dálnice) různě rozsáhlá poškození většiny kmenů stromů.
Ani poté vedení města (vedení OŽP) nechce vidět obrovský rozsah škod, ke kterému dochází při sečení trávy, nekoná a alibisticky se schovává za smlouvu uzavřenou s Ekoltesem.
Je zde však přece jen aspoň maličký posun. Na dotaz, jaké závěry učinilo vedení města ke škodě způsobené poškozením nově vysazených stromů zjištěné kontrolním výborem při zastupitelstvu, jsem 26.října 2011 obdržel dokonce tuto odpověď – cituji:

„…Vedení města Hranic po prošetření odborem životního prostředí  konstatuje, že nedochází k plošným škodám na veřejné zeleni…“


Připadá mi to všechno „postaveno na hlavu“. Radnice (včetně voleného vedení města) zodpovědná vůči občanům za řádné hospodaření s obecním majetkem a za zlepšování životního prostředí v našem městě hraje politiku mrtvého brouka vůči své podřízené městské firmě, která prokazatelně poškozuje obecní majetek. Desítky cenných a drahých stromů poškozených při „péči o zeleň“ již uschly, byly vytrhány a jen částečně nahrazeny novými. Desítky dalších nepřežijí nejbližší roky, většina ostatních bude živořit.
A co se stalo? Ředitel Ekoltesu M.Vinkler může místo plnění svých povinností beztrestně lhát a sprostě urážet kritiky tohoto stavu a koalice na radnici, ovládající všechny orgány Ekoltesu (a z prostředků Ekoltesu placená) paralyzuje činnost odboru životního prostředí městského úřadu, který pak vydává výše uvedená sterilní prohlášení.
Jak bylo ošetřování stromů balzámem prováděno jsem popsal v příspěvku, který naleznete ZDE.
A jak vypadá kupříkladu stromořadí sestávající ze 17 drahých stromů vysazených podél Ludiny je zřejmé z níže uvedených obrázků. Jediná změna za posledního půl roku spočívá ve vytržení dalšího stromu, který se po „péči na něm uplatňované“ nedožil zimy. Mimochodem – vidíte tam to ošetření „balzámem s nazelenalým zbarvením“, o kterém nás informuje radnice? Já ne. A kde jsou potřebná systémová opatření, za která jsou zodpovědní komunální politici přísátí k Ekoltesu?
Pozn.: Pro snazší pochopení toho, co mám na mysli, jsem specielně pro autory různých radničních zpráv o vzorné péči o zeleň na fotkách označil místa poškození stromů, na něž jsem je již asi desetkrát bezvýsledně upozorňoval.
A pokud to přesto nebude někdo ještě schopen pochopit, nabízím exkurzi například ke smutnému torzu posekaných sakur, které zbylo před akademií.

                                                                            
 
Klepnutím na obrázky zvětšete

                                                                                            
                                    

               Všech 15 obrázků naleznete klepnutím ZDE. 
 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

"A co se stalo? Ředitel Ekoltesu M.Vinkler může místo plnění svých povinností beztrestně lhát a sprostě urážet kritiky tohoto stavu a koalice na radnici, ovládající všechny orgány Ekoltesu (a z prostředků Ekoltesu placená) paralyzuje činnost odboru životního prostředí městského úřadu, který pak vydává výše uvedená sterilní prohlášení."

Tohle jste trefil úplně přesně! Děkuji za tento článek.
Ivo Macháček