3. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 1.

Michal Heger

Za naprostého nezájmu obyvatel, asi mají víc rozumu než se zdá, proběhlo 23. listopadu druhé veřejné jednání nad Programem rozvoje města pro období 2012 – 2020.
Odkaz na web města zde:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/probehne-jednani-o-programu-rozvoje-mesta.html
Opravdu klikněte a pročtěte si ty SWOTky. Pro lidi, kteří v našem Kocourkově ještě podnikají, nebo mají na rozdíl od vedení města skutečnou hmotnou zodpovědnost za dopady výsledků své práce mohou SWOT analýzy vypracované pro tento program působit jako humorná četba. Jenže jde o humor černý.


To, co pro člověka se zkušenostmi z výroby a organizace představuje logickou úvahu na hodinu, zpracovávají různé jalové pracovní skupiny Městského úřadu a zájmové sdružení zvané Hranická rozvojová agentura celé týdny aniž by vypotili konkrétní a prakticky upotřebitelné výsledky. Skoro jakoby jmenované organizace neměly do čeho rýpnout a tak si vymýšlejí zbytečnou práci o kterou není ze strany občanů města žádný zájem a která neřeší nic z toho co skutečně potřebujeme.
Nejde jen o diletantství nebo absurdity, ale místy se správa města dokonce sama usvědčuje z  chybných rozhodnutí v minulosti, které nás stály a ještě budou stát nemalé peníze a které jinak tvrdošíjně popírá i proti hmatatelným důkazům.
Já myslím, že pokud máte blábol jménem Program rozvoje města pro období 2012 – 2020 přečíst bez zvýšení krevního tlaku, musíte jej jednoznačně brát stejně jako Trny brnky. Pro ty kteří ani s tímto předsevzetím nemají odvahu, vybírám zvláště vypečené zákusky:

Priorita 1 : Zdravé životní prostředí
1.1 Ochrana území před povodněmi

1.1.1.1. Podporovat stavbu – rozšíření jezu v Hranicích na Bečvě o 1 segment, včetně rybího přechodu na levém břehu Bečvy

Zajímavé je, že když před asi třemi lety s tímto veskze rozumným návrhem přišel Ing. Hübl (tehdy ještě nebyl zastupitelem), bylo mu se vší vážností na radnici mimo jiné oponováno, že úsek, kterého se to týká, by se mohl neblaze dotknout veledůležitého dopadiště sportovních kladiv, nebo parkovacích míst, kteréžto poslání nelze za žádných okolností obětovat ve prospěch bezvýznamné bezpečnosti nemalé části města. Na technickou studii odlehčovacího obtoku odmítlo město poskytnout jakékoli finance, ty byly shromážděny občanskou sbírkou. A najednou, jakmile se to hodí pro zamachrování před voliči, je to "nápad vedení". Také mi není zcela jasné co přesně znamená termín podporovat, ale o tom později.

1.1.1.7. Po rekonstrukci Parku Čs. legií spolupracovat s Povodím Moravy s.p. v rámci vyhlídek nad Bečvou (možné navýšení ohrázování Bečvy v parku od 30 do 90 cm)

Jeden by naivně myslel, že by to bylo lepší obráceně. Tedy než utratit desítky milionů za rekonstrukci parku, nejprve provést opatření proti povodním aby nám ten nový park neshnil. Ale seshora se to může jevit jinak, povodeň ukázněně počká protože si přečte Program rozvoje. V této souvislosti si můžeme vzpomenout třeba na nejedno dlouhodobé skotačení bagrovacích skupin v korytě Bečvy a pokusit se nahlas přeříkat nějaké zásadní změny, které po něm zůstaly. Na proslov to nevydá, spíš zazní něco jako „nic moc“. Ale co, až voda příjde, můžeme jako první na světě uspořádat slalom dračích lodí mezi stromy. Přijede televize, potentáti budou mávat z podmáčeného altánu, mezi ploty tenisu nahážeme kapry a necháme je turisty lovit za prachy, mažoretky se přeškolí na akvabely a ještě na tom něco trhnem.

1.1.1.8. Realizovat světelnou informační tabuli (e), umístěnou na veřejné budově – informování občanů o povodňových stavech

Například pro obyvatele Kropáčovy ulice a Motošína to bude veskrze zábavná věc, která je jistě utěší. Zatímco od povodní roku 1997 se neudělalo proti velké vodě nic, po 14 letech se zmůžeme na dětinský nápad s tabulí. Nejlepší by bylo instalovat ji právě do vyjmenovaných lokalit, aby tamní obyvatelé mohli bezprostředně porovnávat stav vody ve svých sklepech a přízemích s údaji na tabuli a případně si do domů nějakou vodu ještě aktivně nahnat, kdyby to nesedělo. Ovšem z hlediska možného zkratování přívalovým deštěm asi bude lépe umístit ji v kryté dvoraně zámku a přenášet její údaje do zátopových oblastí rychlou cyklospojkou po nových cykloztezkách.

Když tyto smělé plány jak pomocí hradby seřazených listů Programu rozvoje usměrnit 950 kubíků vody za vteřinu (povodeň 1997) porovnáme s letitou neschopností města zprůchodnit jedno malé místo v zaklenutí tzv. Bezejmenného potoka v Partyzánské ulici a uvážíme kolik škody (střední odborné školy je třeba maximálně podporovat) muselo to slabé místo způsobit, než se zodpovědní rozhoupati ráčili, bude nám jasné jak vážně tyto plány máme bráti.

Pokračování příště

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

no ty swotky to je dobre poctenicko :-) kdy bude pokracovani?

Anonymní řekl(a)...

Svěží, čtivé, výstižné... jen tak dál.
J.N.

Anonymní řekl(a)...

Nebudu se zde vyjadřovat ke konkrétním bodům Programu rozvoje, nejsem obyvatelem Hranic a tak to není až tak do detailů moje věc. Chci jen poukázat na to, že takovéto materiály obecně určitě mají smysl a vytvářejí se na delší období právě proto, aby i příští politické reperezentace (složené třeba komplet z dnešní opozice) jely podle společného základního mustru záležitostí, které je potřeba přednostně řešit. Na jeho podobě by se tak měli shodnout všichni politici a veřejnost a pokud byl dokument vytvořen a schválen za nezájmu obyvatel, je to jen jejich škoda a promarněná příležitost se aktivně do podoby plánu zapojit. Takže pevně doufám, že i Ty jsi svých možností využil v době, kdy se plán chystal a bylo možno se k němu vyjadřovat písemně i slovně na veřejných projednáních. O pozitivech a metodice strategického plánování obcí více např. zde:

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1921880

Franta Kopecký

Hranická rozvojová agentura, z.s. řekl(a)...

Dobrý den pane Hegre, dovolím si reagovat na Váš článek z pozice ředitelky zmiňovaného zájmového sdružení zvaného Hranická rozvojová agentura. Jen v úvodu bych ráda upřesnila naši roli při zpracování PRMH na další období. Tato byla vymezena a i jednotlivé naše úkoly se odvíjely od uzavřené smlouvy o dílo, která byla s městem Hranice podepsána v září loňského roku. Velmi se mi nelíbí Vaše vyjádření o naší práci, konkrétně odstavec o vytížení naší organizace. Cituji: " Skoro jakoby jmenované organizace neměly do čeho rýpnout a tak si vymýšlejí zbytečnou práci o kterou není ze strany občanů města žádný zájem a která neřeší nic z toho, co skutečně potřebujeme" - konec citace. Dovolím si velmi důrazně tvrdit, že práce a projekty, na kterých se Hranická rozvojová agentura podílí, mají pozitivní vliv na vzhled i život nejen ve městě Hranice, ale v celém hranickém regionu. Opravdu jsem velmi rozhořčena tím, jak naši práci pošpiňujete.
Další věc se týká hned úvodní věty vašeho článku, kdy uvádíte, že za naprostého nezájmu veřejnosti a zapomněl jste doplnit, i svého…. K Programu rozvoje města Hranice byla zorganizována dvě veřejná projednání, kdy oběma se dostala slušná a včasná propagace, aby se široká veřejnost mohla vyjádřit k postupům zpracování PRMH, k analytické části i jeho návrhové části. Ani na jednom jednání opravdu nebyla valná účast veřejnosti, ale ani Vás, pane Hegre, jsem na jednáních neviděla. Po celou dobu procesu zpracování PRMH na období 2012 – 2020 jste měl možnost poslat své připomínky k návrhům na mail Ing. Popové nebo můj nebo kohokoli z představitelů města, ale pokud vím, ani tuto možnost jste nevyužil. Pokud byste se zúčastnil byť jednoho veřejného zasedání, jistě byste nepsal tak dlouhé komentáře k jednotlivým navrženým aktivitám ve strategické části dokumentu.
Upotřebitelnost výsledku už není v našich rukou, ale rozhodnou o ní sami občané a současní a budoucí představitelé města a to právě v tom, za jak závazný a směrodatný budou tento program považovat.

Michaela Škrobánková
ředitelka Hranické rozvojové agentury, z.s.
e-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz

Anonymní řekl(a)...

Postřelená husa kejhá nejvíc :-) Kdo by se proboha k těm kravinám vůbec chtěl vyjadřovat? Rozumně uvažující člověk na vás spíš bude nevěřícně koukat, jestli to jako fakt myslíte vážně :-D Tu SWOTku jsem četl a pro mě si tím materiálem ta vaše "agentura" sama vystavila potvrzení naprostého diletanství, pitomosti a zbytečnosti. Zvlášť ta část s životním prostředím a autama na baterky stojí za to :-D Doufám, že se k tomu autor taky dostane :-D Jinak super článek, jen tak dál!

Anonymní řekl(a)...

Proč pan Heger nebyl na žádném z jednání, myslím vysvětluje v pokračování Vámi citované věty (ta ještě pokračovala).
Teším se až jednou narazím i na článek "x.y.z Usilovat o umlčení Michala Hegera". Ten by se měl v plánu města objevit dříve než bude autorita radničního osazenstva vypadat jako silnice po zimě.

Anonymní řekl(a)...

To už by bylo moc konkrétní. Já bych tam dal "Podporovat umlčení Michala Hegera". Aby to zůstalo kompaktní se zbytkem toho "díla".