30. 1. 2012

Poslední výmluva padla

Zdeněk Špiřík

Poslední výmluva, která měla ospravedlnit parazitování 7 místních komunálních politiků na městské společnosti Ekoltes padla. Novela obchodního zákoníku byla  11.listopadu podepsána prezidentem s účinností od 1.ledna 2012. Obsahuje m.j. nový paragraf 66d, který jednoznačně umožňuje tzv. souběh funkcí. Jsem zvědavý, s čím novým nyní vyrukují zmínění „politici“, aby v plném počtu mohli i nadále v Ekoltesu „hájit zájmy občanů Hranic“.
Dlužno dodat, že model řízení akciových společností nazývaný „souběh funkcí“, ve kterém funkce předsedů a členů představenstva vykonávají ředitelé a další řídící pracovníci společnosti, je již léta v ČR naprosto běžný a uplatňovaný i v mnohonásobně větších a složitějších společnostech. A je uplatňován i firmami, ve kterých pracují někteří z radních.

Nový § 66d obchodního zákoníku - Pověření obchodním vedením

1.     Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.
2.     Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
3.     Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
4.     Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Žádné komentáře: