5. 12. 2011

Radnice opět neplní zákony - závěr

Zdeněk Špiřík                                                                                                                                                                                             

Minulý týden pracovníci Ekoltesu, na pokyn svého ředitele, začali ošetřovat poškozené stromy tímto způsobem:


Žádné vyčištění ran od bláta, uschlé trávy a dřevokazných hub, žádná dezinfekce, nátěr je možné vidět na odlupující se kůře i na okolní trávě, která je zčásti nátěrem přilepena do ran na patě stromů. Otevřené rány jsou však natřeny jen zčásti… Typická reakce vedení Ekoltesu, která se v posledních letech již několikrát opakovala – problém se zdánlivě řeší, rozmělní v čase, postupně odehraje do ztracena…a jede se dál. Systém „řízení“ Ekoltesu, postavený na ovládání představenstva, dozorčí rady a valné hromady několika místními koaličními politiky, do značné míry paralyzuje i radniční odbor životního prostření. Protože nelze očekávat, že by tato skupinka, různými výhodami propojených politiků, kteří se sami řídí a sami kontrolují, byla ochotna objevit nedostatky ve své vlastní práci, neexistuje ve vedení města nikdo, kdo by měl zájem na objektivním posouzení a důsledném řešení podobných nedostatků v práci Ekoltesu. 

Nevěřím proto, že se podaří do rozpočtu města na rok 2012 naplánovat částku potřebnou na kvalitní ošetření poškozených stromů v zájmu omezení již vzniklých škod na možné minimum. Nevěřím, že se na radnici najde síla, která by vynutila co nejrychlejší zpracování řádné pasportizace zmíněných stromů jako podmínku k vyhlášení výběrového řízení k zajištění skutečně odborného ošetření místo realizace pouze dalších Potěmkinových vesnic či malování plakátů – viz výše.

Pokud vůbec bude někdo pohnán k odpovědnosti za postupnou likvidaci nově vysazených stromů v Hranicích, bude to s největší pravděpodobností, jako v předchozích případech, obětní beránek. Když bude potřeba, praví viníci – členové představenstva, dozorčí rady a rady města – opět nějaké obětní beránky najdou… A to, co by se mělo udělat nejdříve – zabránění dalšího poškozování stromů např. ochranou kmenů chráničkami, které pro tento účel existují, nebo změna způsobu likvidace trávy v okolí kmenů - to zřejmě nebude z této „politické“ party zajímat už vůbec nikoho.

Žádné komentáře: