23. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony

Zdeněk Špiřík

V rámci náhradní výsadby, v návaznosti na výstavbu dálnice, bylo ve vnitřním městě v průběhu tří let vysazeno celkem 450 cenných (tedy i drahých) stromů. Na jejich poškozování při sečení trávy jsem opakovaně letos upozornil vedení města i Ekoltesu. I na zasedání zastupitelstva v září jsem promítl fotky poškozených kmenů stromů několika nově vysazených stromořadí. Předpokládal jsem, že volené vedení města, suplující rovněž roli vedení Ekoltesu, vyvodí potřebné závěry. Byl jsem zřejmě naivní, nebo se myšlení představitelů samosprávy řídí jinými pravidly, než je obvyklé v běžném životě. Takže při podzimním sečení trávy hrubé poškozování kmenů stromů těsně nad úrovní okolního terénu pokračovalo.

V říjnu jsem proto požádal vedení našeho města o sdělení, jaké závěry v této otázce učinilo. Domníval jsem se, že 
-  učiní opatření, která by zabránila dalšímu poškozování stromů
-  zajistí ošetření ran těch stromů, které bude možné udržet v uspokojivém zdravotním stavu.
Nestalo se tak, naopak jsem se z odpovědi dozvěděl, že "vedení města Hranic po prošetření odborem životního prostředí konstatuje, že nedochází k plošným škodám na veřejné zeleni" a víc nic. Vlastně ano, ještě tam byla poznámka, že pan Vinkler se na to podíval.

Jako akutní se v této chvíli jeví potřeba
-  zajištění pasportizace zejména drahých stromů ve vnitřním městě (450 stromů) včetně řádné dokumentace stavu stromů (rozsahu jejich poškození) potřebné ke zpracování zadání pro výběrové řízení dodavatele ošetření stromů aspoň v příštím roce
-  naplánování potřebných prostředků do rozpočtu 2012.
Abych rozhýbal zodpovědné pracovníky, připravil jsem ukázky, v jakém stavu jsou stromy, které stály včetně nákladů na výsadbu víc než milion korun.

První ukázka je z Jižní ulice. Prošel jsem z celkových přibližně 30 jen asi 10 za sebou stojících stromů v místě, které je patrné z první fotky. Co je na těch stromech k vidění, je patrné z fotek dalších. Postupně zveřejníme podobné obrázky z dalších lokalit města a budeme doufat, že paní starostka se svým pozměněným týmem začne plnit své povinnosti dané například v úvodu zmíněným Zákonem o ochraně přírody a krajiny.


Žádné komentáře: