14. 11. 2011

Proč?

Antonín Honysz

Tak nám v našem slavném historickém městě postavila nějaká firma (určitě vyhrála spravedlivě výběrové řízení) nové zastávky MHD. Jsou na pohled pěkné, asi modifikované podle nějaké normy a z části hrazené z fondů EU pro ROP Střední Morava. S funkčností jsou ale tyto zastávky na tom nějak špatně. Za nepříznivého počasí se moc neosvědčily. Profukuje přes ně dost silně vítr a při dešti a větru nijak zvlášť nechrání. Aby si udělaly představu, jak nové zastávky fungují, měly by je moudré hlavy našeho města vyzkoušet při nepřízni počasí po dobu aspoň deseti, či patnácti minut.
Budu se zabývat jen některými zastávkami - co se na nich a na jejich okolí občanovi nelíbí – a co platí pro těchto pár, platí pro většinu ostatních:

Proč u zastávky na Alešové ulici nebyl při rekonstrukci proveden záliv (viz obr.)? Při tomto stavu stojící  autobusy komplikují dopravu na hodně frekventované silnici a dopravní problémy se odtud přenášejí až na křižovatku u Hotelu Slavie. A že to neprospívá bezpečnosti dopravy je asi jasné. Proč na této zastávce nesvítí oznamovací tabule? Proč se při rekonstrukci  zastávky  neprovedla součastně i  rekonstrukce asi deseti metrů chodníku, který stejně vypadá jak autodrom (viz obr)? 
 
-                                                                              - Proč při rekonstrukci zastávky na ulici Nádražní u domu č.3119 je nová zámková dlažba a původní hrbatá  dlažba do mírného písmene V! - při dešti tam vzniká brouzdaliště. Proč se součastně neprovedla rekonstrukce chodníku před domem č. 3120 a 3121, jedná se jen o pár metrů!
Proč se zároveň u zastávky naproti hotelu Slavie nepoložilo i na obě strany od zastávky pár metrů zámkové dlažby - tím došlo na jedné straně k napojení na již hotový rekonstruovaný chodník a druhá strana by končila na hraně křižovatky.  
Ještě k některým dalším zastávkám:
-         proč  na zastávce na ulici Nová již tak dlouhou dobu chybí sklo?
-         proč na velkých zastávkách na ulici 1.máje svítí obyčejné žárovky(někde  ani nesvítí), když město šetří na energiích. Nemělo by tam svítit něco jiného?

 Možná někdo bude namítat, že jsou to zvýšené náklady a město na to nemá, ale když má peníze na sponzorské dary soukromým subjektům, tak by měly být peníze na tyto stavby. Možná pamětníci pamatují, že před několika lety dnešní starostka (ČSSD), tehdy místostarostka (Právo a spravedlnost) v regionálním tisku vyhlašovala, že byla provedena rekonstrukce chodníků na ulicích Nádražní a 1.máje. Bohužel dodnes toto prohlášení není splněno. Zato se ale provádějí rekonstrukce chodníků ve slepých ulicích a tam, kde toho občané města moc nenachodí, ale bydlí tam zajímaví lidé.
Výše zmíněné zastávky někdo kolaudoval a  nějaký městský úředník se na tom podílel. Někdo má určitě provádět údržbu a někdo kontrolu. Vypadá to tak, že nikdo nic neprovádí a všichni jsou spokojeni, jak na městském úřadu, tak u firmy Ekoltes.    
Možná, že se mýlím, ale úřednictvo na městském úřadu, to jmenované nebo volené, všechno je placeno z peněz daňových poplatníků. To by si měli uvědomit, řídit se tím a podle toho jednat. A ne  zásadou, že z cizího krev neteče, což přesně připomíná stav a šlendrián v naší republice.

Žádné komentáře: