19. 11. 2011

Needitovaný přepis podstatné části diskuze k volbě nového místostarosty zastupitelstvem 10.listopadu


To, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva budou k dispozici na webu města od 9.září odhlasovalo všech 19 přítomných zastupitelů na zářijovém zasedání. Tedy i volené vedení města. Ještě tento týden však usnesení zastupitelstva nebylo splněno. Zajistili jsme proto aspoň needitovaný záznam z projednávání nejzávažnější části posledního zasedání zastupitelstva, kterou byla volba nového místostarosty a nového radního.
Redakce

Mgr.B.Novák
Přečetl prohlášení uskupení Hranice2000, které naleznete ZDE .

Ing.R.Ondriášová
Já, přesto, že jsme tímto způsobem nebyli domluveni, ačkoli si to myslíte, si dovolím možná trochu komentář. Mě nepřekvapilo, že se tady hovoří o počtu hlasů, na druhou stranu víme, že toto je systém, který zde máme, a druhá věc je to, že někdo dostane těch hlasů a postoupí, sám jediný do toho zastupitelstva, tak je to také o tom, že ho konkrétně opravdu lidé podporují a je to prostě o něm, jako takovém. To, že nemá zkušenosti, to také neberu, protože si myslím, že ty zkušenosti politikovi nedává jenom to, že zasedá tady kolem toho stolu, ale že v tom městě žije, že má, že se setkává s těmi občany i dříve, že působí ve veřejném sektoru, nebo v podnikatelském sektoru, že prostě ho tady lidé znají.
Paní Tvrdoňová, jak víme, pracuje dlouhé roky ve školství, takže si myslím, že i tahlencta zkušenost směrem tady do města určitě je. Nová zastupitelka je také nová radní a já si dovolím říct, že za ten poslední rok té práce s ní jde vidět, že prostě se chytá velmi rychle a velmi dobře. Někdy možná až moc, ale je to prostě o tom, že přináší možná i trošku nový vítr sem do města nový pohled, který tohlencto město potřebuje.
Trošičku se pozastavím nad tím výrazem, že někdo hájí zájmy široké skupiny občanů a někdo jakoby ne. Vždyť to není pravda. Každý z nás hájí těch skoro 20tisíc občanů. A nemělo by se to rozlišovat podle toho, kdo kolik hlasů získal ve volbách.

Mgr.P.Tvrdoňová
Já bych k tomu jenom chtěla říct, že jsem hned po odvolání Mirka Wildnera navrhovala na místo místostarosty opozičního kandidáta. Pokud toto nebylo přijato, tak jsem nabídla, že opustím místo v radě s tím, že uvolním místo pro opozičního zastupitele. A to všechno jenom za cílem toho, aby se rozšířilo, nechci říct ani koalice, ale aby se začalo jednat v širší úrovni. To, že se nemůžete tady pravá a levá strana domluvit, že jste se nepřenesli přes některé věci v minulosti já opravdu za to nemůžu, ale opravdu jsem, a to mi můžou všichni dosvědčit, bojovala za to, aby se více členů opozice dostalo právě do rady a na funkci místostarosty. 
Když se k tomuto jednání vlastně nedošlo, tak jsem se rozhodla na základě toho, že právě i naše sdružení není sice čitelné, myslím si, že lidi mě volili ne jako zkušeného politika, ale spíše asi jako člověka. Takže i možná tady tímto, jestli se mi ta práce povede, nebo by byla se mi povedla, tak by to bylo i pro naše sdružení dobře, ale může se stát samozřejmě, že takové zkušenosti jak pan doktor Juračka nemám a myslím si, že pokud by tu funkci vykonával on, že by určitě do toho zaběhl velice rychle a ty svoje zkušenosti tam mohl uplatnit, kdežto samozřejmě mě to bude trvat delší čas, než se do toho dostanu.

Mgr.M.Raindl
Já samozřejmě předpokládám, že už je to uvařeno, že je dohodnuto, že už to bude jenom formální záležitost, ale přesto si neodpustím – Pavlo, zaprvé odcházíš od nějaké rozdělané práce v Dětském domově, ale jestli se na to cítíš…
Tady jeden Tvůj kolega z koalice říkal, že všichni vzpomínají Rudu Nováka, ctíte ho jako guru lokální politiky, že jste zastánci široké koalice. Samozřejmě – není to široká koalice.
Tady řekl jeden koaliční zastupitel, že si dovede představit na funkci starosty atd. člověka s určitými zkušenostmi v komunální politice. Taky se to poruší.
Já to musím stále připomínat, protože vám nevěřím. Vy jste bývalého místostarostu potopili tak, že jste měli svěšené hlavy a nechali jste ho. Vy jste ho prostě podrazili. Platí ještě koaliční dohoda? Protože nikdo z vás se nepostavil a neřekl „tak dost, místostarosta Wildner se ničím neprovinil, nemáte pravdu“…všichni – i z ODesky, všichni hlavy dolů a čekali jste, až ho odvoláme. To byla však momentální záležitost ze strany opozice.
Zadruhé jste lidé, kterým já nemůžu důvěřovat, protože s některými jsem v roce 2006 seděl, podali jsme si ruce, dohodli jsme něco a oni mě podrazili, nebo nás, co jsme tam byli. A podrážíte dál. Podrazili jste prostě Mirka Wildnera, čili pro mě nejste důvěryhodní.
Já jako člen, pro vás, pro některé problematické strany, nemám koaliční potenciál. Já se ale tady prostě snažím, abych vám dokázal, že to, co skutečně děláme, děláme ve prospěch města. Když už se budu chválit – já jsem začínal v zastupitelstvu v roce 1998 a v podstatě jsem taky stoupal nějak v tom žebříčku. Ale mě lidé také nevolili jako komunistu. Mě volí jako Raindla, protože já chodím mezi ty lidi a řeším jejich problémy.
Jestliže Změna pro Hranice chtěla nějakou změnu, tak já tu změnu nevidím. Skutečně tu změnu nevidím a myslím si, nyní jste ulovili inženýra Hübla, v pořádku, alespoň se zkrátí o hodinu zastupitelstvo, protože vy si ho už zpracujete na radě, ale co dál? Máte 14 hlasů, nebo máte jich 13, já jako nevím… Samozřejmě, říkám otevřeně, že budu proti jakémukoliv takovému řešení. Protože si myslím, že ta záležitost by měla být řešena novými volbami. To chce nové volby, aby se ukázalo, jak na tom skutečně jste - vy jako koalice.

PhDr.V.Juračka
Vážím si velmi toho, co řekla paní Tvrdoňová i toho gesta , které tady udělala na úvod. Nicméně paní Tvrdoňová, je škoda, že jste v tom nesetrvala i nadále, protože ta situace se mohla vyvinout jinak.
Vy jste říkala, že Vás překvapuje to, že se nemůžeme tady domluvit. Já nevím, ale Hranice 2000 nabízely ve všech volbách vždycky domluvu a ta domluva z nějakých důvodů nebyla akceptována. Teď v těch posledních událostech my jsme jednali se Sociální demokracií, jednali jsme o tom, že nabízíme, že se staneme loajální součástí koalice. Měli jsme představu, že ta koalice by byla složena ze tří, ze čtyř těch největších stran, které by měly rozděleny mandáty tady v radě. Myslíme si, že by to bylo ve prospěch veřejnosti. 
My jsme nabízeli svých 5 mandátů, ale k tomu jsme nabízeli také své zkušenosti, které máme. Svoji pracovitost, nabízeli jsme svoji určitou erudici. Pokud jste si všimla, tak na tomto zastupitelstvu dost často předkládáme návrhy, které jsou konstruktivní a byly situace, kdy jsme tahali kaštany z ohně za naše uvolněné funkcionáře. Vzpomenu jenom azylový dům v Drahotuších, kde nebýt velice konstruktivního přístupu našich lidí zastoupených v osadním výboru, tak ten problém byl smeten se stolu. My se tady potýkáme rok a něco s tím, že nemáme program rozvoje města. My budeme schvalovat už druhý rozpočet, který vůbec nebude navázaný na žádnou vizi města.
My jsme jako strana před komunálními volbami, někdy před 14 měsíci ten program rozvoje města zpracovali. Je tady. Dělalo na tom 15 kandidátů. Je v tom shrnuta určitá erudice. Toto my jsme nabízeli na stříbrné míse Sociální demokracii, kterou chápeme jako takovou vedoucí sílu. Nicméně zjistili jsme, že Soc. demokracie rozhodla jinak. To, co tady bylo řečeno, o těch hlasech v těch volbách, já nechci nějakou statistiku otevírat, ale když se podíváme na naše radní, tak větší část z nich skončila někde na 19., 18., 22. a 23. místě. Kandidát, který dostal v těchto volbách 1400 hlasů najednou je neprůchodný. 
Já bych, a možná mi paní starostka odpoví na tuto otázku, protože zoufale postrádám na ni odpověď. Proč v případě té rekonstrukce rady byla dána přednost těm, kteří dostali nejmenší počty hlasů. Proč jako místostarostou nemá být ten, který má zkušenosti a má to být někdo, kdo dostal nejmenší počet hlasů a ty zkušenosti z komunální politiky nemá. A ten dotaz na paní starostku zní a bylo to takle zveřejněno v Mladé frontě včerejší, proč si nedovedete představit spolupráci se mnou? Je to o nedostatku představivosti, nebo o mých nějakých nedostatečných morálně volních vlastnostech? Takle to zůstává jako naprosto zatemněno a já bych tu odpověď rád znal, ale samozřejmě paní starostka mi na to nemusí odpovědět. Ale jsem rád, že mám teď příležitost tady tyhlety otázky takle otevřít a ty problémy pojmenovat, protože celou dobu jsme kolem toho chodili a tvářili se, že je všechno jinak a podobně. Ale ono je to naprosto jednoduché. 
Moje poslední otázka na koalici zní: Jak to, že najednou je pro vás žádoucí pan inženýr Hübl na funkci radního, když za celou dobu jste mu neodsouhlasili v podstatě ani jeden jediný návrh? Celou dobu jste ho dehonestovali. Zvedali jste obočí a dávali jste najevo, jakým způsobem je pro vás nepřijatelný, že je pro vás komický, že je pro vás směšný. Já tomu nerozumím, ale mám právo klást nějaké otázky a chtít po vás nějaké odpovědi. Je už na vás, jestli mně a tady přítomným občanům budete ochotni na ně odpovědět. Děkuji vám za pozornost.

Ing.R.Ondriášová
Já jsem otázku dostala, já Vám na ni odpovím, pane doktore. Protože jsem vlastně na ni dneska už jednou odpovídala. Ona zněla, proč ne opoziční politik do rady. Já nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, za ty roky co pracujete nebo co jste byl na radnici přímo a jste v zastupitelstvu jste jich získal neurekom. Ale na rovinu, já prostě vím, že na té radnici má pracovat tým a já prostě, když si můžu vybrat, tak věřím tomu, že se mi lépe bude spolupracovat s paní Tvrdoňovou. Právě proto, nebo možná, že jsem viděla tu její píli, tu pracovitost, občas i neústupnost v některých věcech a to je to, co prostě já si na ní cením. Že ona si v některých těchdle věcech jde opravdu za svým a vím, že to zvládne.

Závěr:
Paní Mgr.Tvrdoňová byla 12 hlasy zvolena místostarostou, Ing.K.Hübl byl 14 hlasy zvolen radním.
Oběma přejeme úspěšný výkon nových funkcí ve prospěch všech občanů města.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

těsná většina je vlastně nejistá menšina.