1. 11. 2011

Bude nová koalice vůči občanům více transparentní?

Zákon o obcích, § 97:
"Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým."


Povinnou součástí programu zasedání zastupitelstva obce (města) jsou zprávy o činnosti orgánů obce. Podle toho, jakou formou volená vedení obcí tuto povinnost naplňují, je možno je rozdělit do 2 skupin.
První skupina zařazuje takovou zprávu do úvodní části zasedání. Je to řešení logické, protože zpráva o činnosti za předcházející období by měla předcházet jednání o nových záležitostech. Současně je to vyjádřením základní slušnosti vůči občanům obce – voličům. Ti mají možnost krátce po zahájení zasedání zastupitelstva v diskuzi k této zprávě ovlivňovat aktuální dění ve městě.
Dva příklady jsou uvedeny níže.
Druhá skupina zařazuje takovou zprávu až na závěr zasedání. Pro volené vedení obce je to sice nejpohodlnější naplnění příslušného ustanovení zákona o obcích, tato formálnost je však současně formou arogance a možná i znakem zbabělosti volených představitelů. Do této skupiny dosud patří i volené vedení našeho města. Kdy přijde tento bod na pořad zasedání, nikdo předem neví. Záleží to na délce jednání o předchozích bodech. V našich podmínkách možná po třech, možná také po pěti hodinách. To ale průběh zasedání už téměř nikdo z občanů města nesleduje (popravdě však většinou ani přítomní zastupitelé)....a o to zřejmě jde.

Bude zajímavé sledovat, jak se k této otázce postaví nově sestavovaná koalice na radnici. Bude-li skutečně mít zájem na vytváření transparentní radnice a nikoli o tom jen mluvit, měla by změna v této otázce patřit mezi její priority.

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
které se bude konat dne 31. října 2011, ve 13.00 hodin ve velkém sále klubu
Teplo Přerov, Horní náměstí 9
POŘAD:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů.
…a teprve poté následují v programu nová témata


7. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
které se uskuteční dne 25. října 2011 od 14:00 hodin ve velké zas. místnosti MěÚ.
P R O G R A M
1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
4. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2. Zpráva o činnosti rady města
…a teprve poté následují v programu nová témata

Jednání zastupitelstva 13. října  2011 v Hranicích:
Zpráva o činnosti Rady města a orgánů města byla na programu kolem 21.hodiny jako 16.bod (předposlední bod před „Různým“). 

Žádné komentáře: