17. 3. 2010

Zelené šílenství už není k smíchu. Teď jde o naše peníze a soukromí.


 
Zákon o zákazu kotlů na dřevo a uhlí jde do vlády. Postihne minimálně čtvrtinu občanů ČR 

Možná už jste něco zaslechli o novém zákonu, připravovaném našimi zelenými osvícenci na ministerstvu životního prostředí. První o něm mluvil ještě Bursík, ale to byly jen nejasné obrysy. Bursík je pryč, ale jeho zákon zůstal. (Na konci článku jsou klíčové paragrafy a odkazy na plné znění na webu ministerstva.) 

Předmětem tohoto zákona „o ochraně ovzduší“ je naprostý zákaz výroby a prodeje kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí apod.) nad 15 kW, mimo zplyňovací a automatické na peletky. Tedy zákaz všech prohořívacích a odhořívacích kotlů s ručním přikládáním. To vyplývá z minimálních emisních parametrů dle tohoto zákona.

Kdo tyto kotle již má bude platit poplatek 3000,- ročně. V prvních letech je to sice méně, ale to je jen způsob jak lidi oblafnout. Kdo zákon poruší nebo neumožní kontrolu tak pokuta 30 tisíc. Samozřejmě opakovaně při každé kontrole. Dobré, že? 
Pokud bydlíte v rodinném domku, topíte dřevem nebo uhlím a nemáte zplyňovací (pyrolýzní) kotel nebo automat na peletky tak si můžete být jisti, že Vás tento zákon postihne. Přímo v důvodové zprávě k tomuto zákonu je uvedeno, že celkový počet domácností v rodinných a bytových domech, které v lokálních topeništích topí uhlím je v ČR asi 560 tisíc. To je asi 2 a čtvrt milionu občanů. Další tisíce domácností topí dřevem a ty to postihne úplně stejně.


© Vok z Tovačova

Žádné komentáře: