7. 3. 2010

Napsali jste námObrátil se na nás občan z lokality ulice Pod lípami. Tíží jej situace, která tam vznikla po přeměně výměníkové stanice na garáž, kterou realizoval Ekoltes. Dotyčný občan (podle našich zjištění jde o skupinu nespokojených obyvatel této ulice) poukazuje na skutečnost, že rekonstrukcí této budovy na garáž došlo ke zrušení chodníku, který byl dlouhodobě využíván jako přístupový chodník k ulici Pod nemocnicí a dále směrem k nemocnici a velkoprodejně Albert.  V rámci stavebních úprav byla vybudována opěrná zídka, která chodník přerušila. Občané se s tím nesmířili a jak byli celá léta zvyklí, vyšlapali si znovu svoji cestičku. Ovšem již s problémy od nájemce zmíněné garáže. 

 Další problém, který je trápí,  je další zanedbávaný chodník směrem k restauraci Hubert a přes Sklený kopec dále do centra města. Požadují, aby Město věnovalo větší pozornost jejich potížím a přijalo přijatelné řešení k jejich stížnosti. Jak máme zjištěno, těmito „neoficiálními“ chodníky projdou měsíčně stovky spoluobčanů.
Proto jsme navštívili odbor dopravy a celý problém jsme předali k řešení. O výsledcích Vás budeme informovat.

Adresa občana je v redakci HL.  
 Redakce

Žádné komentáře: