24. 2. 2010

Vše pro cestující.


Hranice jako město jsou v literatuře zmiňovány od nepaměti jako významný dopravní uzel. Platí to i o vlakové dopravě. Spíše to platilo. V loňském jízdním řádu zastavovaly v Hranicích v nočních hodinách rychlíky do a z Prahy. Protože od 13.12.2009 platí nový jízdní řád ČD, letos tomu už tak není. Poslední vlak z Prahy zastaví ve 23:23 a další až v 3:52 hodin. Mezi tím projede šest rychlíků. Při cestě do Prahy je to ještě horší. První vlak v 0:10 hod, další až 4:33. Mezi tím opět projede šest vlaků!!! 
Dráha dává návrh nového jízdního řádu samosprávám k připomínkám už v květnu. Samosprávy tedy mají do prosince času dost na to, aby podaly své připomínky, tedy pokud mají o své občany zájem. V Olomouckém kraji to dokázaly i takové obce jako Červenka, Mohelnice, které u dráhy zajistily zastavování rychlíků ve svých železničních stanicích. 
První oprava jízdního řádu bude 7.3.2010. Jsem zvědav na reakci vedení města, zda opět zapomene na občany. Opomenutí s omluvou je omluvitelné, přehlížení oprávněných požadavků je buď neschopnost, nebo arogance. A projednala vůbec rada návrh nových jízdních řádů v zastupitelstvu? 
Přeji všem cestujícím, kteří musí od prosince loňského roku snášet opomenutí místní samosprávy, pevné nervy a víru, že přijde náprava s omluvou.

Ing. Ivo Holec

Žádné komentáře: