8. 2. 2010

Otevřený dopis starostovi města


Vážený pane starosto,  žádám Vás o osobní intervenci při zajištění trvalého osvětlení na parkovišti a chodnících za Albertem na Třídě 1.máje. V posledních letech dochází často k odpojení uvedeného osvětlení. Podle slov zaměstnance Ekoltesu a.s., pana Jiříčka, je to údajně z důvodu, že uvedené osvětlení zkratuje jiné městské obvody. Provozovatelem osvětlení je údajně Albert. Tento stav jsem osobně  řešil v prosinci 2009  s vedením Alberta České republiky. Před Vánocemi se podařilo osvětlení zprovoznit. Bohužel dnes už zase 3. den nesvítí. Není mi známa smlouva mezi městem a Albertem, ale domnívám  se, že si my, obyvatelé uvedené lokality, zasloužíme chodit po osvětlených chodnících.
Těším se na informaci, kdy bude uvedené osvětlení opět funkční součástí kultury života v Hranicích.  Také by mne zajímalo , kdo má v ruce "Černého Petra" a kdo nese za uvedený stav odpovědnost, včetně toho, jaké sankce lze na viníka uplatnit.

Ing. Ivo Holec

Žádné komentáře: