22. 9. 2011

Závěr k seriálu o názvu Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka

Zdeněk Špiřík

Když se nyní ohlédneme, jakou stopu zanechalo po téměř 5ti letech svého působení volené vedení města při řešení problému tzv. Bezejmenného potoka (dále BP), není čeho se zachytit. Pokud zmiňuji volené vedení města, mám na mysli Radu, starostu a místostarostu. To proto, že proces rozhodování zastupitelstva je většinou deformován zákulisními dohodami v rámci koalice, která je různými výhodami vesměs vzájemně propojena.
Výsledkem pak je, že vrcholoví představitelé města mohou porušovat jednací řád zastupitelstva, mohou předkládat zavádějící informace, mnohdy dokonce lhát, odmítnout udělení slova tomu, kdo by v diskuzi mohl reagovat na jimi přednášené hlouposti.
Takže když se dnes podíváme do městské lokality, kterou trápí BP, ve srovnání s koncem roku 2006 spatříme jen toto nové betonové dílo:

Ale ani to nezůstane trvalým pomníkem aktivity našich radních. O pomníku za 224.509,- korun, pro jistotu opakuji – za čtvrt milionu korun, naše starostka tvrdí, že je jen dočasný – do doby, než se pod Partyzánskou ulicí postaví nový – náš - tunel Blanka (viz jedno z jejích stanovisek ke zjištěním při kontrole).
Aby byla kapacita Blanky odůvodněna, bylo by dobré těch tunelů pak postavit celou řadu – pod komunikacemi, příjezdovými cestami k rodinným domům atd., nalézajících se v povodí BP výše.
Musíme však být tolerantní, že při zaujetí tunelováním nezbývá paní starostce, panu místostarostovi, ani ostatním radním čas na takové prkotiny, jako je přinucení majitelů různých rour a chrániček, které protínají průtočný profil současného zatrubnění BP na jeho vtoku, uvnitř i bezprostředně za ním a brání volnému průtoku dešťové vody (viz zjištění z kontroly č.3).
 
Přehlédněme i zapomnětlivost paní starostky, která při argumentování vůči zjištění č.3 zapomněla citovat konec věty ze zápisu. Co na tom, že se tím zcela změnil obsah citované věty.
A abychom paní starostce dokázali, že jsme přece jen kulturní, slibujeme, že už raději nikdy, ale skutečně nikdy žádnou kontrolu dělat nebudeme. Abychom se při ní nedopustili stejných troufalostí, a tím špatného příkladu mladým, jako je například otázka, zda už pan místostarosta našel posudky odborníků a stanoviska odborných firem, které použil jako svůj argument - viz zjištění č.6.
Budeme přitom věřit slibům starostky, že komplexní, vnitřně logicky provázané řešení pro BP zpracuje za radnici Mikroregion Hranicko. A budeme věřit i přesto, že zastupitel ing.K.Hübl si na posledním zastupitelstvu dovolil přečíst zadávací podmínky, ze kterých vyplývá, že Mikroregion Hranicko soutěží řešení protierozních opatření – udržení vody v krajině. Což je ovšem něco zcela jiného, než starostkou minutu předtím deklarovaná studie odtokových poměrů v dané lokalitě.
Příspěvek navazuje na článek starostky města, který naleznete ZDE a několik předchozích příspěvků zabývajících se tématem BP.

Žádné komentáře: