5. 9. 2011

Podpořte petici„Palačovská spojka“ je nový úsek silnice mezi Palačovem a Lešnou délky 5 km, který převede tranzitní automobilovou dopravu z Hranic do Valašského Meziříčí mimo Hranice a výrazně přispěje ke snížení intenzity dopravy v centru Hranic, v lázních Teplicích a dalších obcích.
Příprava Palačovské spojky probíhá již od roku 2001 a realizace byla plánována do r.2016.
Bohužel v loňském roce byla další příprava stavby zastavena s ohledem na nedostatek investičních prostředků a hrozí, že se realizace stavby odsune o dalších 10 let.
Přínosy Palačovské spojky pro Hranice :
-          výrazně se zlepší životní prostředí a kvalita života obyvatel ve městě.
-          sníží se intenzita dopravy ve středu města a nebudou se již vytvářet dlouhé kolony při
      denních špičkách.
-          zvýší se bezpečnost chodců a cyklistů ve městě
-          sníží se hlučnost a prašnost podél hlavních komunikací ve městě. V současnosti jsou vlivem nadměrné automobilové dopravy překračovány hygienické limity znečištění ovzduší a hluku. Trvale je tak poškozováno zdraví obyvatel města.
Petice s podpisy občanů Hranic a dalších měst a obcí bude předána 16.září ministru dopravy. Pokud Vám není lhostejná devastace životního prostředí v Hranicích, můžete petici podpořit svým podpisem i vy. Podpisové archy jsou k dispozici na podatelně MěÚ Hranice, v informačním centru města v přízemí staré radnice na náměstí, na městském bazénu, v lázních na recepci LD Janáček a v klubovně tenisového areálu v Teplicích. Podpisové archy je také možno stáhnout z http://www.hranicke-listy.cz/2011/07/palacovska-spojka-vyzva-predstavitelu.html.
Základní informace o Palačovské spojce můžete najít na http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf134/$file/s35-lesna-palacov.pdf

Ing Karel Hübl, koordinátor pro styk s ministerstvem dopravy a ŘSD ČR

Žádné komentáře: