13. 1. 2011

Zodpovědný občan musí projevit neochotu „mít rozum“?

Zdeněk Špiřík
  
Úryvek z diskuze na internetu:
„Výrazem „politické krytí“ označil bývalý ministr životního prostředí P. Drobil ochranu, kterou jako nějaký protektor poskytl řediteli Státního fondu životního prostředí Michálkovi. Od něho ovšem očekával bezpodmínečnou loajalitu. Hlavním Michálkovým hříchem se stala právě neloajalita. Jeden z dotčených aktérů charakterizuje jeho neochotu „držet basu“ slovy „celkově nízká sociální inteligence“ (zřejmě ódeesácký výraz pro svědomí). Svým způsobem je to výstižný termín – popisuje totiž skutečnost, že ten, kdo se v podobné situaci rozhodne jednat jako zodpovědný občan, musí projevit neochotu „mít rozum“ – neochotu přizpůsobit se pravidlům těch, kdo poskytují „politické krytí“.“ 

  Nechci srovnávat vrcholovou politiku s komunální, protože ve svém optimizmu stále doufám, že ta komunální ještě není tak zaneřáděná, jako vrcholová.  Přesto nalézám určitou paralelu mezi situací pana Michálka, popsanou v názoru převzatém z diskuze na internetu a naší hranické radní Mgr. Pavly Tvrdoňové. 

Změna pro Hranice svým voličům slíbila transparentní rozhodování a nakládání s obecními prostředky, chce s občany města také konzultovat závažná rozhodnutí, atd. To je však v příkrém rozporu se staronovou válcovací metodou staronové radniční koalice, která bez jakéhokoli zaváhání navázala na zvyky z minulého volebního období. Zmíněná metoda káže odmítnout všechno, co vzejde z opozice, nebo dokonce od prostého občana města.

Nezávidím paní Tvrdoňové. Pokud bude chtít splnit viditelnou část programu uskupení Změna pro Hranice – a to její voliči očekávají - čelí riziku, že její neochota „držet basu“ v radě města a v zastupitelstvu bude „místními protektory“ označena za „celkově nízkou sociální inteligencí“.

Žádné komentáře: