25. 1. 2011

Retardéry v ulici Komenského a riziko ztráty dotace


Dojde ke - zlepšení špatné průjezdnosti obcí
                - snížení negativních vlivů na životní prostředí
                - zlepšení dopravní obslužnosti - lepší průjezdnost zajistí snížení průměrné 
                                                                    spotřeby paliva na průjezd komunikací 
                - zvýšení využití městské hromadné dopravy.                     
                                ____________________________
 
 Potřebu zajištění bezpečnosti chodců v ulici Komenského nikdo nezpochybňuje.

Současně je však třeba učinit vše pro to, aby se minimalizovala zdravotní rizika vyplývající z vysokých koncentrací polétavého prachu a dalších škodlivin vznikajících při zbytečném brzdění před retardéry a rozjíždění aut za nimi.

Retardéry jsou rovněž víc jak rok starým hlukovým měřením prokázanou příčinou překračování hygienických limitů hluku ve vnějším a pravděpodobně i vnitřním chráněném prostoru některých domů na této ulici. V pozici mrtvého brouka vedení radnice vědomě nerespektuje příslušné právní normy a co víc, dodnes oficielně neposkytlo objektivní informaci o výsledcích zmíněného měření.

Při kontrole provedené kontrolním výborem při zastupitelstvu v minulém volebním období bylo zjištěno neplnění Technických podmínek č.85, které jsou schváleny pro tento druh zpomalovacích prvků Ministerstvem dopravy. Jako příklad cituji: „vícenásobné užití zpomalovacích prahů by nemělo nahrazovat účelnější kombinací jiných vhodných zklidňujících opatření“. V jiné části TP se uvádí, že při společném provozu s autobusy veřejné dopravy by se měly použít sklony min. 1:20, jinak řečeno nájezdy na retardéry by, v případě zachování jejich výšky, měly být minimálně 2x delší než ty stávající, atd.

Představitelé města se při různých příležitostech zmiňují o poskytnuté dotaci. Riziko ztráty dotace je však spíše v tvrdošíjném obhajování neobhajitelného. Zdůvodnění žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Komenského (včetně výstavby retardérů), podepsané tehdejším starostou města Mgr. Miroslavem Wildnerem, je uvedeno v úvodu příspěvku. Nic z toho, „díky“ zvolenému řešení zpomalovacích prvků, plněno není.

Vyřešení situace v Komenského ulici je možné pouze nalezením optimálního kompromisu. A o to se dosud nikdo nepokusil. 

Další informace na toto téma jsem zveřejnil na těchto stránkách:

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: