12. 1. 2011

Kasárna Jaslo - promarněná šance?


Na hranicku je v současné době bez práce téměř 2 500 lidí…..
Klub VV v Hranicích
Město do vybudování areálu bývalého Philipsu vložilo cca 55 mil. Kč, stát cca 1,5 mld Kč a daňové výhody, které následně zahraniční investor se slušným ziskem využil a odešel. Výstavbu tohoto areálu, jak si všichni dobře pamatují, doprovázela i velká očekávání na snížení nezaměstnanosti na hranicku, která se však bohužel nenaplnila.
Nyní v nevyužitém areálu živoří pár firem a město se raduje z naděje, že zde přijde nová firma a vytvoří 35 nových pracovních míst. Původně se zde uvažovalo s vytvořením až 3 500 nových pracovních míst. Nenávratně byla zdevastována plocha 45 ha zemědělské půdy nejlepší bonity v Hranicích.
V současné době je v původním areálu Philips vybudována průmyslová zóna CTPark o zastavěné ploše 60 000 m2 a provedeny terénní úpravy pro rozšíření zastavěné plochy o dalších 80 000 m2.
Letecký snímek areálu kasáren Jaslo
Pro podnikatelské aktivity se v současnosti ukazuje nová možnost a to využít opuštěný areál kasáren Jaslo o celkové ploše cca14,6ha.  Ve zpracované studii proveditelnosti z konce roku 2009 za 1,9 mil. Kč  je uvažováno s využitím plochy 6,6 ha pro podnikatelský inkubátor, sklady a lehký průmysl o celkové podlahové ploše objektů cca 11 700 m2. Což jsou zcela jistě dostatečné plochy min. na 15 roků pro rozvoj podnikání v Hranicích.
Přesto je v novém územním plánu uvažováno s dalšími průmyslovými zónami na nezastavěných zemědělských pozemcích. Návrh na jejich zrušení zastupitelstvo nepřijalo!
Pokračování ZDE 

Žádné komentáře: