2. 1. 2011

Diskuze o průběhu 2. zasedání zastupitelstva pokračuje


Na stránkách HL jsme zveřejnili údajně nekorektní příspěvek Ivo Macháčka. Je k dispozici pod názvem Druhé zasedání ZM. Našim čtenářům proto nabízíme úplné znění vystoupení obou zastupitelů, v uvedeném příspěvku jmenovitě kritizovaných. Změny návrhu rozpočtu navržené Změnou pro Hranice jsou k dispozici ZDE. Čtenáři tak mají možnost si názor na dění v zastupitelstvu vytvořit sami.

Radní Ing.V.Zima:
 „No já jsem tady třetí, čvrté volební období v zastupitelstvu, ale skutečně při schvalování těchto rozpočtů tady já jsem jak v Jiříkovém vidění. Jsou tam samozřejmě aritmetické chyby, to se může stát, neměly by se stávat, ale jsou tam. To ještě bych chápal, že se na to upozorňuje. 
Ale nějak mně tady vadí ty připomínky, které proti temu, tomu rozpočtu defakto jsou a víceméně ty názory, které tady zaznívají, tak šmahem nějak tak ničí a zašlapávají to, co se tady za minulé zastupitelstva defakto pro občany vybudovalo, ať to bylo, vzpomenu za starosty pana doktora Juračky, doktora Nováka, Miry Wildnerového a jiných. 
Byl tu vytvářen nějaký systém podpory sportu v Hranicích a mohu říct, že tento systém nám závidí široké okolí, ne-li celá republika, kerá v Hranicích je. A my to tady chceme bez znalosti, bez znalosti věci a nějaké problematiky všechno smést ze stolu. 
Pomalu, ale těžko, víme, jak se vybudovávalo Městské kulturní zařízení klub, jak se vydupával defakto ze zničených hradeb a tak dále. Dneska jsou tady návrhy, ať se toto zruší, tak já, to už zbbb. Byl tady návrh prakticky na zrušení toho, šak, Beďo já neříkám, že jsi to ty, ale ty návrhy tady padají. A to je jeden podobný kacířský v uvozovkách návrh za druhý…Město zrušme všecko, na co doplácíme. Zrušme plovárnu, na kterou doplácíme, zrušme podporu fotbalistům, házenkářům, z kterého defakto nikdo nic nemá a já si myslím, že ta koncepce tady toho je velmi špatná. 
Jeden příklad za všechno. Je tady návrh na přesunutí třeba v oblasti grantové. V oblasti grantové, říkám několik roků v komisi výchovy a vzdělávání pracujeme, je tady přesunout 100 tisíc na granty vzdělávání. Několik roků po sobě jest částka na tento grant 150 tisíc. Je problém ji rozdělit, protože žádostí není tolik, aby tých 150 tisíc pokryly a my tam chceme dalších 100 tisíc přihodit a tak bych mohl pokračovat dál a dál.“

Zastupitel Jaroslav Sedláček:
„Já se domnívám, že předložený tady radou města, že má nějakou vypovídací schopnost, že má svou kvalitu, že to má nějaký vývoj, že to jsou zkušenosti ne jednoho volebního období, ale mnoha volebních období a že tento návrh na tomto zasedání podle mého názoru je takový silný zásah, že asi když tady se všichni budou vyjadřovat k tomu, jak by to vypadalo, kdyby se to přijalo, tak tady možná budeme sedět do půlnoci a ten závěr stejně žádný neuděláme.
Já se domnívám, že tak by se jednat o rozpočtu nemělo. 
Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města. My jsme zde v orgánu oficielně, skládali jsme slib 10. listopadu. Čili byl zde dostatečný prostor k tomu, aby za ten měsíc a něco se toto všechno projednalo na městě, následně v radě a tento rozpočet už byl předložen s těmito připomínkami k nějaké úpravě. 
Já si nedovolím tvrdit, za sebe to říkám, že zvednu pro rozpočet s těmito změnami, protože by se to dotklo tolika oblastí, kultury, sportu a podobně, dyť se to dávalo tak dlouho dohromady, když vezmu nejlepší sportovce, má to svoji motivaci, má to svůj význam, prostě chtěli jsme s tím podpořit sport, no ať s tím uděláme nějaký obrat a tak bych mohl pokračovat u každé položky.
Já si myslím, že za sebe říkám, já jsem pro to schválit rozpočet v této podobě, jak byl radou předložen a pokud dojde k nějaké úpravě, nic nám v tom nebrání. Ale mělo by to projít nějakým vývojem, odbory, mělo by se to prodiskutovat, mělo by to přijít do rady, ať prosím vás něco překotného tady neuděláme, co má nějaký dopad, kde naštvem mnoho lidí, dobrovolných funkcionářů a tak dále a tak dále.
Mně se to zdá tady to prostě surové, jako z hlediska připravenosti a já v žádném případě nejsem pro to, aby se dneska tyto zásahy do rozpočtu udělaly. Budu hlasovat pro rozpočet, který byl předložen, a prosím, ať se udělají nějaké změny. Nemám nic proti tomu.“

A pro úplnost to nejpodstatnější z vystoupení Ivo Macháčka na zastupitelstvu:
„Cílem je ušetřit na postradatelných výdajích a tyto prostředky využít v rámci investičních akcí. Na obecné povídačky o potřebě propagace města či regionu, podpoře kultury, na potřebnost tzv. spolupráce partnerských měst a podobně nereagovat, ale ptát se na konkrétní přínos.“
3 komentáře:

Jiří Menšík řekl(a)...

Docela dost se podivuji nad tím, že takový dokument jako je rozpočet města není vytvářen v nějakém tabulkovém nástroji (např. Microsoft Excel).
Pak by nemohly vznikat chyby v selských počtech.

Anonymní řekl(a)...

Také se divím. Ještě víc mě překvapuje neschopnost představitelů koalice na radnici vést normální, slušnou a věcnou diskuzi. Zvlášť při "projednávání návrhu" rozpočtu města. Snad si ani neuvědomují, že se jedná o peníze všech občanů města, bez rozdílu příslušnosti ke koalici, opozici, radě a já nevím k čemu ještě.

Anonymní řekl(a)...

Je třeba vědět, že mnoho úřednic a úředníků neumí ani správně vložit do mechaniky CD, natož aby pracovali s něčím jako je excel. Stačí si stáhnout pár materiálů z webu radnice a podívat se jaké formátovací prasárny v textových dokumentech i tabulkách naši úředníčci mají. Mimochodem, proč, když je třeba tolik šetřit nepoužívají open office?
Hg